Šola hitrega branja in modrega učenja

Informacije o franšiznem sistemu

Opis franšiznega sistema

Projekt »Šola hitrega branja in modrega učenja« je bil organiziran v sodelovanju z nemškim podjetjem »DOOR Training & Consulting« iz Wiesbadna. Šola je bila za svoje delo večkrat nagrajena, tri leta zapored pa je prejela nagrado »BALKAN AWARDS« za prispevek k izobraževanju na celotnem Balkanu. Franšizni sistem je tudi dobitnik prestižne nagrade »FRANCHISE BRAND LEADER AWARDS« v kategoriji najboljše regionalne franšize. Poleg tega ima »Šola hitrega branja in modroga učenja« tudi »Certifikat evropske franšizne kakovosti« kot jamstvo, da izpolnjuje vse evropske standarde na področju franšiznega poslovanja.

Projekt temelji na konceptu MODREGA UČENJA.

Kaj pomeni sistem "modro učenje" v tem primeru?

Učenje, ki doseže MAKSIMALNE rezultate – z NAJMANJ vloženega časa in truda.

Sistem trenutno vključuje tri programe, ki so namenjeni široki populaciji – od petletnikov do odraslih. Programi se praktično nadgrajujejo, zato je razmeroma pogosto, da otroci, ki začnejo s programom za najmlajše, v dveh ali treh zaporednih šolskih letih obiskujejo vse tri programe – enega za drugim.

Programi so namenjeni tako rekoč vsem, idealni udeleženci pa so otroci – bistri, a malce leni ali marljivi, a malce zmedeni, pa tudi tisti učenci, ki imajo en ali dva predmeta zelo radi, druge predmete pa sploh ne marajo.

OSNOVNI PROGRAM

»Hitro branje in modro učenje«​ (program za 9-letnike in starejše).

Osnova franšiznega sistema je razvoj in distribucija programa »Hitro branje in modro učenje«, namenjenega šoloobveznim otrokom, pa tudi odraslim, ki želijo doseči boljše rezultate v šoli, na fakulteti in v službi – z manj dolgčasnega branja,  z manj truda in hitro. Ideja programa je, da se udeleženci učijo

…precej

… hitreje

...bolj smotrno

...in kot posledično, da lahko to, kar se učijo leta, uporabljajo in nadgrajujejo v poznejših fazah svojega izobraževanja.

Program »Hitro branje in modro učenje« našim udeležencem omogoča napredek predvsem na štirih splošnih področjih življenja: bistveno izboljšanje kakovosti in hitrosti (1) branja; splošen razvoj zmožnosti opazovanja (2) bistvenih elementov v nekem gradivu in spretnosti njihovega namenskega organiziranja – vizualnega in idejnega; drastično pospešitev (3) pomnjenja, povečanje zmogljivosti in podaljšanje obdobja, v katerem lahko uporabijo, kar so si zapomnili; ter razvoj iznajdljivosti in kreiranju atraktivnosti pri (4) predstavljanju tega, kar znajo – ne glede na to, ali odgovarjajo za oceno, opravljajo ustni izpit ali predavajo.

Glavni cilji tega programa:

 • boljša motivacija za učenje;
 • večja sposobnost filtriranja in organiziranja gradiva;
 • lažje si zapomniti in težje pozabiti zbrane podatke;
 • prihranek časa;
 • funkcionalnejše izražanje naučenega – v pisnem in ustnem nastopu.

Ključni cilji, ki jih naši udeleženci standardno dosežejo z uporabo veščin, ki se jih naučijo med obiskovanjem tega programa:

 • štiri do petkrat večja hitrost branja – ne glede na vrsto gradiva;
 • 50 % boljša koncentracija in razumevanje prebranega – ne glede na vrsto gradiva;
 • sposobnost hitrega izločanja najpomembnejših informacij iz besedila, oblikovanja v obliki ključnih besed in organiziranja v diagram (zemljevid), na podlagi katerega lahko tekoče glasno podajam snov in lažje odgovarjam na vprašanja – z bistveno boljši dolgoročnim spominom;
 • trikrat hitrejše pomnjenje – v primerjavi z vrstniki – tujih besed, seznamov, definicij, pesmi in podobnih besedilnih enot – z drastično daljšim zadrževanjem;
 • sposobnost načrtovanja učenja v skupini, kar lahko znatno skrajša čas učenja (še posebej primerno v primerih, ko je otrok iz nekega razloga dlje časa odsoten iz šole).

PRIPRAVLJALNI PROGRAMI

»Modro učenje – od prvega koraka« (program namenjen učencem prvih treh razredov osnovne šole)

Program »Modro učenje – od prvega koraka« je namenjen spodbujanju razvojnih zmožnosti otrok predšolske starosti, pa tudi olajšanju procesa osvajanja šolskih veščin na začetku osnovne šole. Otroci s tem izobraževalnim programom – ob zanimivih igralnih aktivnostih – aktivirajo svoje potenciale, dvigujejo samozavest in nasploh usklajujejo svoj splošni razvoj z gibanjem, ustvarjalnim razmišljanjem in funkcionalnim pogledom na jezik.

Glavni cilji tega programa:

 • rutina pri branju, pisanju in računanju;
 • splošno izboljšanje pozornosti, osredotočenosti in avdiovizualne percepcije;
 • grafomotorični napredek pri risanju in pisanju;
 • lažje opazovanje pomembnih elementov v snovi in ​​povečanje splošne moči sklepanja;
 • izboljšanje ustnega izražanja (pripovedovanje zgodb, odgovarjanje za oceno, postavljanje vprašanj ...);
 • razvijanje pozitivnega odnosa do šolskega dela in učenja nasploh.

Ključni cilji, ki jih naši udeleženci dosežejo z uporabo veščin, ki se jih naučijo med obiskovanjem tega programa:

 • obvladovanje spominskih tehnik za pomnjenje pesmi in definicij;
 • izboljšanje samo-bralnega razumevanja;
 • stabilizacija povezave oko-roka;
 • izboljšanje spretnosti rokopisa in risanja;
 • razvoj refleksivnih računskih sposobnosti;
 • povečanje besednega zaklada.

Otroci, ki uspešno zaključijo ta pripravljalni program, postanejo bolj pripravljeni na obisk našega glavnega programa – vsaj leto ali celo dve – prej kot njihovi vrstniki.

»Dvig v modro učenje« (program za predšolske otroke)

Program Dvig v modro učenje je namenjen predvsem otrokom predšolske starosti (6-7 let) – ki v prihajajočem šolskem letu odhajajo v prvi razred, lahko pa je zanimiv tudi za nekoliko mlajše otroke (5-6 let), ki kažejo nekaj znakov napredka pri obvladovanju šolskih spretnosti in spretnosti in bi jih starši želeli ta napredek sistematično usmerjati in ubesediti. Vzgojno-izobraževalni program je lahko primeren tudi za otroke, ki že obiskujejo prvi razred osnovne šole in v določenem smislu težje sledijo šolskim načrtom in programom, zato jih je treba spodbujati, da dohitijo svojo generacijo (tipično za primere, ko otrok "prezgodaj" začne šolo, zaradi administrativne obravnave datuma rojstva).

V jedru izobraževalnega programa Dvig v modro učenje so igrive dejavnosti, ki spodbujajo psihomotorični, grafomotorični in intelektualni razvoj, z namenom, da otroka pripravijo na izzive vstopa v šolo, da bo – tako rekoč od samega začetka – uspešno razvijati delovne navade in pozitiven odnos do šole ter preprečiti morebitne zamude pri sledenju načrtu in programu.

Glavni cilji tega programa:

 • usklajevanje razvoja na intelektualnem, fiziološkem in čustveno-psihološkem področju;
 • razvoj fonološkega zavedanja (ključni predpogoj za razvoj pisnih sposobnosti);
 • razvijanje zmožnosti linearnega sledenja nizom abstraktnih simbolov (ključni pogoj za razvoj bralnih sposobnosti);
 • razvoj sposobnosti razumevanja pojma količine in števila (ključni pogoj za računske sposobnosti);
 • razvoj koncentracije in osnovnega logično-matematičnega mišljenja;
 • razvoj splošnih motoričnih sposobnosti;
 • razvijanje samozavesti in ambicij.

Ključni cilji, ki jih naši udeleženci dosežejo z uporabo veščin, ki se jih naučijo med obiskovanjem tega programa:

 • pridobivanje veščin branja, pisanja in računanja;
 • izboljšanje fine motorike na področju grafomotorike in govora ter koordinacije oko-roka;
 • prepoznavanje in razlikovanje elementov abecede ter sposobnost pravilnega oblikovanja številk in črk;
 • izboljšanje ritmičnih sposobnosti kot temelja tekočega govornega izražanja;
 • vse večja pripravljenost za sodelovanje ter sposobnost in odgovornost za opravljanje abstraktnih nalog.

* * *

Vsi trije programi – na splošno spodbujajo na različnih ravneh – šolske (in pozneje življenjske) dosežke udeležencev, imajo velik potencial za povečanje verjetnosti kariernega uspeha pri otrocih v poznejši starosti – tako, da jih na začetku pripravijo na zgodnejše in lažje obvladovanje veščine izjemno hitrega branja, učinkovitega pomnjenja in nasploh lažjega osvajanja in podajanja snovi, potem pa tudi, da vse te veščine, ki so v poslovnem svetu vedno bolj pomembne, kasneje razvijajo samostojno.

STALNA PODPORA

»Klub modrega učenja«

»Klub modrega učenja« je namenjen vsem, ki ste zaključili program »Hitro branje in modro učenje« in želite še naprej razvijati pridobljene veščine in vaditi naučene tehnike. Člani »Kluba modrega učenja« imamo možnost delati v naših učilnicah, pod nadzorom našega strokovnega pedagoškega kadra, na lastnih gradivih – branjih, lekcijah, študentskih in poslovnih gradivih ali preprosto na knjigah in besedilih, ki jih uporabljajo pri njihovem prostem času.

Osnovna ideja tega krožka je omogočiti udeležencem, da samostojno še naprej izpopolnjujejo svoje sposobnosti za funkcionalno učenje – v spodbudnih pogojih in brez »nevarnosti« postopnega vračanja h klasičnemu načinu branja in učenja.

* * *

Ponujamo vam priložnost, da postanete naš lokalni partner in začnete ustvarjalno in obetavno podjetje z odprtjem »Šole hitrega branja in modroga učenja« v vašem kraju.

Z vstopom v naš sistem pridobite vsa znanja in veščine, ki jih potrebujete za izvajanje programa modroga učenja.

Lastne poslovne enote

1 (masterfranšiza)

Franšize enote

Hrvaška (27), Bosna in Hercegovina (2), Srbija (20), Črna Gora (5),  Makedonija (7), Madžarska (1)

Fotografija enote sistema
Informacije za franšizije

Podpora za franšizije

 • znanja in metode za izvajanje programa hitrega branja,
 • znanja in metode za izvajanje programa hitrega pomnjenja,
 • ​znanja in metode za izvajanje programa pospešenega učenja,
 • znanja in metode za izvajanje programa za učinkovito predstavitev naučeno gradivo,
 • usposabljanje (izobraževanje predavatelja je obvezno in traja približno 15 dni),
 • pravica do uporabe blagovne znamke,
 • znanje in izkušnje že delujočih podjetij te franšize,
 • učbeniki, priročniki, skripta,
 • vse potrebne aplikacije in predstavitve za podrobnejše vodenje izobraževalnega programa,
 • ozemeljsko izključnost,
 • stalna podpora iz centrale,
 • podpora pri vodenju centra,
 • podpora pri izvajanju marketinških akcij.

 


Ocenjena skupna vrednost naložb

Začetni strošek: Pošljemo informacijo na zahtevo.

Redna mesečna provizija: 10% – 15% od ustvrajenih prihodkov centra.

Provizija za trženje: Ni.

Potreben začetni vložek: Pošljemo na zahtevo.


Osnovne sistemske zahteve

Franšizij mora zagotoviti poslovni prostor z vsaj dvema učilnicama, ki morata biti opremljena z osnovno opremo za poučevanje (mize in stoli, tabla, računalnik, TV/projektor, tiskalnik). Pisarniški prostor mora ustrezati vizualni identiteti šole.


Informacije o franšizorju

Šola hitrega branja in modrega učenja

Upravno središče za EU: Zagreb, Dugave-Jakuševečka 1F

​+385 99 2202 928

HitroBranjeinUcenjeSLO@gmail.com

BrzoCitanjeiUcenje.eu

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije izpolnite obrazec. Vaši kontaktni podatki bodo posredovani direktno Šola hitrega branja in modrega učenja.

Sporočilo
Ime in priimek *
Mesto *
Telefon *
E-pošta *

Preberite članke

Najbolj brano

Podatki, navedeni v katalogu prihajajo iz samih sistemov. Pred podpisom sporazumov o sodelovanju, vsak kandidat naj bi preveril sistem. Uredniki si pridržujejo pravico, da preverijo podrobnosti o sistemu, ter informacije, vsebovane v katalogu. Če se vam zdi, da so podatki netočni ali zastareli, prosimo, obvestite uredništvo.