Franšiza šola za 21. stoletje

Maple Bear / Franšiza Maple Bear-a se je že izkazala kot stabilna poslovna prilika na svetovni ravni
Ponedeljek
20.05.2019
Kanadski franšizni izobraževalni sistem Maple Bear je začel z razvojem mreže v državah srednje in vzhodne Evrope. Kdo lahko postane lastnik franšize in kaj lahko pričakuje?
 

Kako izobraževati današnje generacije otrok, ki se soočajo s še ne videnim tempom družbenih, ekonomskih, tehnoloških in ekoloških sprememb? Če “Inštitut za prihodnost” (IFTF) predvideva da 85% poklicev, ki bodo obstajali leta 2030, v tem trenutku niti še ne obstaja,  kaj naj potem šole učijo učence? Kakšen izobraževalni sistem lahko odgovori na izzive v prihodnosti?

Izhajajoč prav iz teh vprašanj, je Kanada v sredini 90. let prejšnjega stoletja začela razvijati izobraževalni program, ki bo negoval in učil veščine potrebne v 21. stoletju. Namesto dotakratne metodologije poučevanja, katera je temeljila na prenosu informacij, je kanadski izobraževalni sistem sprejel novo metodologijo “naučite se, kot da učite” in se s tem fokusiral na razvoj kompetenc kot so kritično razmišljanje, raziskovalni duh, kreativnost, reševanje problemov ter digitalna in informacijska pismenost. Rezultati, ki so sledili so postavili Kanado v sam svetovni vrh glede izobraževanja. Po zadnjem PISA* ocenjevanju veščin in znanja učencev, je kanadski izobraževalni sistem ocenjen kot 5, in po najnovejši listi OECD** je Kanada na 6. mestu – v obeh primerih je najvišje uvrščena med angleško govorečimi državami.

Šola za svetovne učence
Dokazani koncept kanadskega dvojezičnega kurikuluma in metodologije dela, že več let širi v svet tudi kanadski izobraževalni sistem Maple Bear. S več kot 380 vrtci, osnovnimi in srednjimi šola v 17 državah in več kot 40.000 učenci je Maple Bear danes eden od najhitreje rastočih znamk v izobraževanju in največji franšizni izobraževalni sistem v svetu po številu držav v katerih posluje.
Ta izobraževalni sistem je začel z razvojem mreže v Evropi, leta 2018 je bilo podpisano soglasje za master franšizo v državah srednje in vzhodne Evrope. Podjetje Maple Bear Central&Eastern Europe ima sedež v Bolgariji in je zadolženo za razvoj mreže šol v CEE. - Cilj nam je, da tudi na tem področju ustvarimo varen in spodbuden sistem izobraževanja, ki bo prenesel najboljše prakse kanadskega dvojezičnega kurikuluma in metodologijo poučevanja a tudi bil prilagojen lokalnim predpisom in lokalnemu učnemu načrtu in programu – pravi Yann Bidan, generalni direktor Maple Bear Central&Eastern Europe.
Maple Bear, pojasnuje Bidan, išče partnerje, ki bi kot dobitniki Maple Bear franšize odprli in vodili šole na območju Slovenije. - Lokacija naših šol je zelo speecifična: Čeprav je govora o mednarodnem sistemu je Maple Bear na vsakem ločenem tržišču registriran kot lokalna izobraževalna institucija, ki se prilagaja tudi lokalnim predpisom. To pomeni, da sprejema lokalni kurikulum ampak ga nadgradi s sestavinami kanadskega kurikuluma, najboljšo kanadsko metodologijo in strategijami poučevanja - pravi Bidan.

-To prinese nekaj prednosti. Ker sledimo lokalnemu učnemu načrtu in programu se otroci, ki hodijo v naše šole lahko vklopijo v državni izobraževalni sistem, če se iz bilo kakšnega razloga odločijo zapustiti Maple Bear. Po drugi strani pa jih dvojezični pouk in razvoj ustreznih veščin in ljubezni po učenju in pridobivanju znanja pripravi da postanejo prebivalci sveta – pojasnjuje Bidan.

Internacionalne šole obiskujejo predvsem otroci tujcev ali otroci premožnih staršev, ki nameravajo nadaljevati šolanje v tujini. Kljub praksi, Maple Bear ni samo za te ciljne skupine. - Prav zaradi dvojnega kurikuluma in dediščine dvojezičnosti in multikulturnosti, na katerih leži kanadska identiteta, so naše šole odprte vsem. Maple Bear je premium znamka, a cenovno se trudimo biti bolj dostopni kot naša konkurenca, ter tako dostopni večjemu številu potencialnih učencev, ki si želijo vrhunskega izobraževanja. Mi, kot dajalci franšize, ne predpisujemo cene šolnine, ampak se o tem dogovorimo z našimi prejemniki franšize - končna odločitev je v njihovih rokah – pravi Bidan.

Izkušnje niso ključnega pomena
Gledano iz poslovne smeri, se Maple Bear obrača k dvema skupinama potencialnih partnerjev. To so predvsem obstoječi vrtci, ki si želijo spremeniti svoj koncept ali vkorakati na novo področje - področje osnovnega izobraževanja. A ti morajo izpolnjevati nekaj posebnih pogojev – predvsem morajo trenutni učitelji tekoče govoriti angleški jezik in boljše je tudi, da so se tudi otroci do sedaj učili angleško. Druga skupina potencialnih partnerjev so podjetniki, ki še niso delali na področju izobraževanja a imajo željo razvijati ta sektor.

-Pomembno je poudariti da v tej vrsti partnerstva ni govora samo o licenci za učni načrt in programu, kar je tipična in precej razširjena praksa, ampak o prenosu celega koncepta, strategij poučevanja, kurikuluma in predvsem resnem učenju, ki ni enkraten ampak stalen in dobro sodelovanje med franšizami - poudarja Bidan.

Obstoječe šole, pojasnjuje dalje, lažje preidejo v ta posel, ker že imajo prostore, opremo in strokovni kader, zaradi česar je prvotna investicija v Maple Bear nižja, kot pri tistih, ki bi začeli iz nič. -Potrebno je vzeti v obzir, da mi posvečamo veliko pozornost prostoru v katerem se otroci nahajajo. Učilnica je osnovni identifikacijski element naših šol, to je ključno mesto, ker se prav tam uporabljajo vse naše metodologije in strategije poučevanja. Tako da brez obzira ali je stavba nova ali stavba že obstaja in je potrebna obnove, bomo skušali optimizirati stroške opremljanja, vendar naj bi vse učilnice izgledale podobno in bile podobno opremljene – pravi Bidan.

Vsota skupne investicije, variira in je odvisna o velikosti in vrsti zgradbe, dodaja Bidan. Začetni vložek v obliki enkratnega franšiznega plačila za licenco znaša 45.000€. Pomembno je tudi, da bo prvi kupec franšize Maple Bear-a na območju Slovenije plačal samo polovico te vsote. Drugo pomembno dejstvo je tudi, da ima vsak kupec franšize pravico odpreti vse vrste ustanov – od vrtca do srednje šole. - Vendar se priporoča, da se za začetek odpre samo vrtec in kasneje druge vrste – pojasnjuje Bidan.

Kupec Maple Bear franšize lahko pričakuje obsežno in stalno podporo – Kot smo že poudarili, kupec ne kupuje samo licence, ampak postane del globalne mreže in lahko uporablja najboljše prakse in izkušnje naših šol iz celega sveta – pravi Bidan in dodaja, da se podpora razdeli v dve osnovni skupini – akademsko podporo ter operativno in marketinško podporo.

- Akademska podpora prihaja iz sedeža Maple Bear-a v Kanadi. Ustvarili smo akademski tim, 200-ih strokovnjakov iz Kanade, ki odhajajo na teren in potujejo po celem svetu, da nudijo začetno in redno letno izobraževanje vsem učiteljem. Poleg tega je vsaki šoli dodeljen tudi virtualni vodja pouka iz Kanade, ki je zadolžen za stalno podporo učiteljem in ravnateljem šol - pojasnjuje Bidan.

Kupec franšize pridobi tudi dostop do spletne aplikacije, ki vključuje podroben kurikulum za otroke od 3.meseca do 18. leta, kot tudi operativni priročnik za upravljanje s šolo. - Kurikulum je za nas živo bitje, ki diha in se razvija – zato se stalno posodablja in nadgrajuje z novimi najboljšimi praksami kanadskega izobraževanja - pravi Bidan.

Za operativno podporo je zadolžen Maple Bear CEE. Kupec za začetek dobi tudi poslovni načrt in načrt za izvajanje koncepta, pomoč pri iskanju primernega objekta, izbiri osebja in tudi pomoč okoli strategij vpisa in reševanju nujnih problemov. - Stalna podpora poslovanja vključuje tudi podporo pri marketinških kampanjah, in kupec bo dobil polni dostop do video materiala, vizualnih sredstev in vsebin za družbena omrežja - pravi Bidan.

Franšiza Maple Bear-a se je že izkazala kot stabilna poslovna prilika na svetovni ravni. - Niti ena izmed naših šol se ni zaprla ali doživela neuspeh – pravi Yann Bidan.


Yann Bidan / "Ker sledimo lokalnemu učnemu načrtu in programu se otroci, ki hodijo v naše šole lahko vklopijo v državni izobraževalni sistem, če se iz bilo kakšnega razloga odločijo zapustiti Maple Bear. Po drugi strani pa jih dvojezični pouk in razvoj ustreznih veščin in ljubezni po učenju in pridobivanju znanja pripravi da postanejo prebivalci sveta"