Franšiza šola za 21. stoletje

Maple Bear / Učni centri Maple Bear so registrirani kot lokalne zasebne šole v skladu z lokalnimi predpisi o izobraževanju, ki poleg kanadskih programov in učnih metodologij uporabljajo popolnoma lokalne kurikulume, ki otrokom omogočajo, da pridobijo znanje 21. stoletja, ki je priznano doma in v mednarodnem okolju.
Franšiza Maple Bear je poslovna priložnost za obstoječe zasebne vrtce in osnovne šole, ki želijo biti boljši od konkurence in ponuditi pravo angleško delujočo in sodobno priznano metodologijo poučevanja tako za domače, kot tuje družine.
 

V državah Srednje in Vzhodne Evrope se še vedno pričakuje intenziven razvoj zasebnega šolstva. Čeprav je opazen trend rasti v številu zasebnih mednarodnih šol, je število zasebnih vrtcev, osnovnih in srednjih šol še vedno majhno v primerjavi s svetovnim trendom. Število ustanov, ki imajo mednarodni značaj in v tem sektorju prinašajo svetovne standarde, je še posebej nepomembno. Te informacije so torej lahko ugodna okoliščina za vse tiste, ki že delujejo na področju izobraževanja, zasebnega ali javnega in želijo storiti korak naprej k standardizaciji pa tudi za tiste, ki bi se radi šele začeli ukvarjati z izobraževanjem, pa bi jim morda koristilo znanje kako se lotiti tega. Še posebej, ker se zdaj na trgu pojavljajo franšizni sistemi, ki so nadgradnja obstoječih zasebnih licenčnih šol. Druga ugodna okoliščina je, da iz leta v leto narašča povpraševanje po kakovosti, ki jo ponujajo takšne institucije.

Franšiza Maple Bear je poslovna priložnost za obstoječe zasebne vrtce in osnovne šole, ki želijo biti boljši od konkurence in ponuditi pravo angleško delujočo in sodobno priznano metodologijo poučevanja tako za domače, kot tuje družine. Izobraževalni sistemi v večini industrijskih družb, vključno z državami Srednje in Vzhodne Evrope, so še večinoma osredotočeni na neposredno posredovanje dejstev in informacij. Ta model pa se bistveno spreminja z razvojem novih tehnologij, ki lajšajo poti do informacij in znanj. V tem kontekstu lahko rečemo, da se je vloga izobraževalnih sistemov spremenila - niso več samo vir znanja, temveč gonilniki, ki bodo učence spodbujali k obvladovanju nekaterih ključnih kompetenc, potrebnih za izzive sodobnega časa. Če pozorno pogledamo, izzivi 21. stoletja zahtevajo drugačen odziv družbe in s tem izobraževalnih sistemov, ki imajo danes nalogo vzgajati generacije, ki se soočajo z izjemnimi hitrostmi družbenih, okoljskih, gospodarskih in tehnoloških sprememb. Kanada je pionir med državami, ki so svoj izobraževalni sistem prilagodile razvoju kompetenc za 21. stoletje. Od leta 1994 država uporablja metodologijo, ki se v celoti osredotoča na učenje veščin, ki so ključne za prihodnji uspeh. Cilj je ustvariti družbeno aktivne posameznike, ki se bodo znali učinkovito prilagoditi vsem spremembam. Poudarek v izobraževanju se zato preusmerja od prenosa informacij, ki lahko hitro zastarajo, k modelu, ki se osredotoča na razvoj družbenih, tako imenovanih. »mehkih veščin«. Maple Bear trenutno uporablja to kanadsko metodologijo. Temelji na raziskavah in odkrivanju, eksperimentiranju in reševanju problemov. Na ta način se tradicionalne metode poučevanja nadomestijo z vzgojo za razmišljanje, ki učence spodbuja k raziskovanju okolice in iskanju odgovorov na vprašanja, ki bodo resnično pomembna za njihovo vsakdanje življenje. Ko so stvari pomembne, takrat začneš imeti rad to, kar počneš. Tudi Maple Bear neguje okolje, ki podpira učenje na napakah. Če se otroci ne bojijo narediti napak, saj vedo, da so del učnega procesa, bodo bolj verjetno pridobili samozavest in razvili prilagodljiv način razmišljanja. Ko se te kompetence kombinirajo z mednarodnim okoljem znotraj ene učilnice, pridemo do jasno določenega cilja.

Vodenje podjetja na občutljivem področju kot je izobraževanje, zagotovo zahteva veliko več kot le primerne pogoje, voljo in finance. Tudi ko zasebni vrtci ali zasebne šole izpolnjujejo vse predpisane pogoje za delo v smislu prostora, opreme in učiteljskega osebja, je potrebno rešiti še veliko drugih izzivov, da lahko postane izobraževalni proces dober, še boljši in vodenje ustanove postane donosno podjetje, ki deluje v skladu z mednarodnimi standardi. Franšizing je eden od načinov za premagovanje začetnih in tekočih težav, ustreznega učnega načrta, postavitev in zboljševanje učnih metod in rezultatov izobraževanja, pa tudi odnosa s uporabniki, trženja in celo strategij za vpis novih študentov na višjo raven.

  1. Kanadski izobraževalni sistem Maple Bear zdaj vstopa na trge Srednje in Vzhodne Evrope. Maple Bear je ocenjen kot prvovrstna blagovna znamka.
  2. Učni centri Maple Bear so registrirani kot lokalne zasebne šole v skladu z lokalnimi predpisi o izobraževanju, ki poleg kanadskih programov in učnih metodologij uporabljajo popolnoma lokalne kurikulume, ki otrokom omogočajo, da pridobijo znanje 21. stoletja, ki je priznano doma in v mednarodnem okolju.
  3. Maple Bear načrtuje ponuditi franšize lokalnim podjetnikom začetnikom, ki imajo določeno pedagoško predznanje, ali že obstoječim izobraževalnim sistemom kot priložnost, da v skladu s podrobnimi smernicami in poslovnimi protokoli in ob celoviti podpori dajalca franšize, odprejo ali predelajo svoj vrtec ali šolo pod kanadsko blagovno znamko z licenco za eno enoto.
    Prejemnik franšize, ki upravlja podružnico, pridobi pravico do lastništva in upravljanja šole Maple Bear za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja. Licenca omogoča upravljanje izobraževalnega centra od vrtca do srednje šole. Prejemnik franšize ni dolžan izvajati celotnega spektra in lahko vodi recimo samo vrtec.
  4. Ko najemnik franšize podpiše pogodbo z Maple Bear, lahko računa na stalno podporo velike mreže izobraževalnih delavcev, ki delajo v 19 državah z več kot 400 šolami Maple Bear. Takšne podpore ne najdemo v klasičnih mednarodnih šolah in šolah z licenco - pravi Yann Bidan, generalni direktor Maple Bear za Srednjo in Vzhodno Evropo.

Maple Bear / Licenca omogoča upravljanje izobraževalnega centra od vrtca do srednje šole.