Eden najbolj znanih primerov franšize je vsekakor McDonald’s
Sreda
18.06.2014
Poslovanje svojega podjetja lahko vodite s pomočjo franšizinga v okviru oziroma pod imenom znane svetovne blagovne znamke. Nekatere največje svetovne blagovne znamke uporabljajo ta način poslovanja. Zato torej - poskusite spoznati, kaj je v bistvu franšizno poslovanje.
 

Privatni ali osebni posel – četudi je pod okriljem blagovne znamke in v okviru franšiznega modela – morda na videz “pod tujo blagovno znamko” – je še kako vaš osebni oziroma privatni posel in hkrati tudi eden najboljših načinov za dobičkonosno poslovanje. In kar je še važnejše, riziko neuspeha je v franšiznem sistemu bistveno nižji. Torej franšizni model je način, na katerega uporabite preizkušen poslovni model, z malo rizika, da boste neuspešni.

Kadarkoli slišimo kaj na temo franšizinga, se  spomnimo na restavracije s hitro prehrano, na McDonald’s ali Subway. Obe družbi sta sicer res dva giganta na področju restavracij s hitro prehrano in obenem tudi s področja franšizinga, vendar obstaja še cela vrsta velikih franšiznih sistemov. Lahko si pogledate spisek franšiz na naših portalih, na primer.

Ko kupite, ali kot se v tej branži reče, prejmete franšizo, vi še naprej poslujete kot prej, na lastno odgovornost in z lastnimi sredstvi. Vendar zdaj pod tujim imenom, pod imenom dajalca franšize ali kot ga tudi imenujemo, franšizorja.

Zelo poznana blagovna znamka recimo, sama po sebi omogoča uspešnejše poslovanje, saj prinaša več strank, pa tudi zmanjšuje poslovni riziko. Ali tudi olajša doseganje poslovnega uspeha.

Ko se odločite za nakup franšize, skleneta dajalec franšize in vi kot prejemnik franšize, franšizno pogodbo, ki določa medsebojne pravice in obveznosti.

Dolžnost dajalca franšize ni le licenca, ki vam jo da, da lahko legalno poslujete pod njegovim imenom, pač pa tudi prenos znanja in veščin in to ves čas trajanja franšizne pogodbe. Na drugi strani ste vi, ki morate dosledno upoštevati vsa pravila in standarde in plačevati franšizne pristojbine.

Franšiza torej ni samo prodaja blagovne znamke, to je celoten sistem poslovanja

Beseda sistem je ključna beseda za razumevanje pravil v okviru franšiznega poslovanja. Prejemnik franšize lahko računa s prenosom poslovnega modela, kar pomeni usposabljanje franšizija, njegovih zaposlenih, marketinške kampanje, stalno podporo pri nabavi in prodaji in vse do računovodstva in analitike poslovanja.

Za vse to, kot prejemnik franšize plačate nadomestilo, največkrat je to vstopna provizija, potem tekoče nadomestilo za uporabo blagovne znamke, kar plačujete ves čas trajanja pogodbenega razmerja, (lahko je obračunana v določenem procentu od prometa), nadomestilo za marketing (to nadomestilo se uporablja za marketing celotne mreže, to pomeni združevanje sredstev za reklamo in afirmacijo ter prepoznavnost blagovne znamke). To so najpogostejše vrste nadomestil, ki se obračunavajo in plačujejo, vendar ni v vseh primerih enako, lahko jih je nekje manj ali pa tudi več.

Torej če povzamemo: Prejemnik franšize pri svojem poslovanju uporablja blagovno znamko, kar pomeni ime, izkušnje in vsa znanja ter metode dela, ki jih je razvil dajalec franšize.

Temeljna načela sodelovanja v franšiznem sistemu:

  1. Dajalec franšize je lastnik blagovne znamke (znamke, znakov…..) torej, kot imenujemo strokovno s tujko: Brenda.
  2. Dajalec franšize je uspešnost svojega poslovnega koncepta preveril v praksi kot dobičkonosen in prepoznaven.
  3. Prejemnik franšize je tudi po prejetju franšize samostojen podjetnik, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun, oziroma ima svojo lastno gospodarsko družbo. Njegov interes in zaslužek je v dobičku iz poslovanja.
  4. Osnovna investicije prejemnika franšize so stroški ustanovitve podjetja, oprema , nabava surovin itd.
  5. Prejemnik franšize je lastnik osnovnih sredstev obratovalnice, kjer izvaja dejavnost.
  6. Dajalec franšize mora naučiti prejemnika vse o pravilnem poslovanju, kar pomeni, da mora prenesti vse znanje (know how), ki je potrebno za poslovanje franšizne enote, na prejemnika franšize.
  7. Prejemnik franšize plačuje franšizne pristojbine Najpogosteje plačuje redno mesečno nadomestilo za uporabo znanja, lahko v fiksnem znesku ali pa v procentih od prometa. Lahko pa v nekaterih primerih tudi v obliki marže za blago, ki mu ga dobavlja dajalec franšize.
  8. Prejemnik franšize določa svoje prodajne cene blaga ali storitev. Dobiček, če ga ustvari, torej ni odvisen samo od prometa, temveč tudi od marže.
  9. Navadno ima prejemnik franšize določen vpliv na to, kakšna vrsta, asortiman in količine se proizvajajo ali distribuirajo v njegovih enotah.
  10. Načela sodelovanja med dajalcem in prejemnikom franšize, so urejena in zapisana v franšizni pogodbi, navodila za operativno delo pa so zapisana v operativnem priročniku.

Razlogi za vse večjo popularnost franšizinga so v tem, da dajalec franšize prejemniku franšize nudi strokovno pomoč kot t.i. back up, kar pomeni v takšni obliki poslovanja zagotovilo, da imate za seboj uspešen in preizkušen poslovni model, prepoznavnost, logistiko itd. Število poslovnih enot skozi franšizne modele zato raste iz leta v leto, po obrnjenem trendu glede na ekonomski položaj posameznih držav. Podjetni ljudje lahko danes izbirajo med velikim številom franšiznih poslovnih priložnosti, od malih obratov ali storitev za pat tisoč evrov, do restavracij ali hotelov, bencinskih servisov itd.

Franšizing je dokazano uspešen poslovni model, ki ga stotisoče prejemnikov različnih franšiz danes uporablja po svetu. Franšizing omogoča svobodno in samostojno upravljanje s svojim podjetjem, hkrati pa tudi obvezuje. Vse obveznosti so jasno in precizno določene s franšizno pogodbo. Ta vsebuje določila o vsem, kar je potrebno, da se poslovni model balgovne znamke uveljavi v praksi: Od nabave, do operative, marketinga, finance, izobraževanja delavcev itd. In prav to lajša delo prejemnika franšize. Lahko se povsem posveti razvoju svojega podjetja.

In nenazadnje: Za koga je franšizing lahko poslovna opcija?

Vsi, tisti, ki ne marajo vnaprej določenih pravil poslovanja in imajo dovolj poguma in denarja za poslovne eksperimente ter lažje prenašajo morebitne poslovne neuspehe, gotovo niso “prvi kupci” franšiz. Vendar naj bi pa vsi ostali, ki nameravajo začeti kakšen nov posel, razmislili o kakšni od franšiz, ki so danes na voljo. Nesporno manj rizično in neprimerljivo lažje je začeti in razvijati posle pod dežnikom že dokazanega poslovnega modela. Na koncu sta razvoj in uspeh tista, ki štejeta.

PROFIT system