Forum o članku: Osnovna sredstva in 500 evrov 3

Ema22 12.09.2023 *.cpe-92-37-12-5.dynamic.amis.net

7
Znesek 500 evrov, na katerega se sklicujete, je pomemben v računovodstvu in knjigovodstvu, saj gre za prag vrednosti, do katerega se sredstva običajno obravnavajo kot drobna osnovna sredstva. Ta prag določa, kdaj morate sredstvo knjižiti kot opredmeteno osnovno sredstvo in ga amortizirati ter kdaj lahko sredstvo obravnavate kot drobno sredstvo. Osnovna sredstva se delijo na dve glavni kategoriji: 1. Opredmetena osnovna sredstva: To so fizična sredstva, kot so stroji, vozila, oprema, zgradbe in zemljišča, ki se uporabljajo v poslovanju podjetja za daljše obdobje. Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo, kar pomeni, da se njihova vrednost postopoma zmanjšuje skozi čas hhttps://www.rcl-group.com/ERP-Microsoft-Dynamics-365-Business-Central/ zaradi obrabe, staranja itd. 2. Neopredmetena sredstva: To so neopredmetena sredstva, ki nimajo fizične prisotnosti, kot so patent, licenca, intelektualna lastnina, blagovne znamke, dobre volje (goodwill) itd. Ta sredstva se ne amortizirajo v smislu fizičke obrabe, ampak se preverjajo glede na svojo uporabnost ali koristnost v poslovanju podjetja. Pri obravnavi drobnih sredstev (opredmetenih osnovnih sredstev) z vrednostjo do 500 evrov, se običajno uporablja poenostavljena metoda. Namesto da bi ta sredstva amortizirali, se lahko takojšnje strošijo v celoti, kar poenostavlja postopek knjiženja. To pomeni, da jih ni treba amortizirati skozi čas, kar prihrani čas in trud računovodje. Vendar pa je pomembno upoštevati, da se pravila in pragovi za obravnavo drobnih sredstev lahko razlikujejo glede na računovodske standarde v vaši državi (SRS - Slovenski računovodski standardi) in politike vašega podjetja. Zato je ta vedno priporočljivo posvetovati se s strokovnjakom za računovodstvo ali knjigovodstvo, da se zagotovi skladnost s pravili in predpisi vaše države ter pravilnikom podjetja.

Ema22 25.01.2024 *.cpe-92-37-8-182.dynamic.amis.net

7
Zanimov branje https://www.premiumbar.si/trgovina/premium-bar/rum če kdo rabi dejansko dobra zadeva :) https://atelierrebul.si/shop/category/nega-telesa-krema-za-roke-45
21.04.2014

Osnovna sredstva in 500 evrov

Za opredmetena osnovna sredstva standardi določajo, da so to tista sredstva, ki jih imamo v lasti, v finančnem najemu ali jih kako drugače obvladujemo in jih bomo po pričakovanju uporabljali v več kot enem obračunskem obdobju. Pri večini podjetij traja eno obračunsko obdobje 12 mesecev. Za 99,99 odstotka podjetij v Sloveniji to pomeni, da ob knjiženju nabavljene opreme in drugih sredstev pričakujejo (računovodska ocena), da jih bodo uporabljala več kot eno leto. Tudi neopredmetena sredstva so dolgoročna sredstva, in čeprav standardi (slovenski) izrecno ne omenjajo enega obračunskega obdobja, smiselno to velja tudi za neopredmetena sredstva. S tem pa rešimo že prvo zagato, ali kako sredstvo knjižiti med osnovna sredstva ali med tekoče stroške poslovanja. Tako na primer zabojev za shranjevanje soli, ki sicer služijo kot oprema, vendar zdržijo samo eno sezono (zimo), ne moremo pripoznati med opredmetenimi osnovnimi sredstvi (tudi v skupini drobni inventar kot vrsta opredmetenega osnovnega sredstva), temveč jih zaradi kratke pričakovane dobe koristnosti lahko knjižimo le med zaloge drobnega inventarja ali direktno med poslovne odhodke, kar pa je odvisno od usmeritve, zapisane v pravilniku o računovodstvu.

Ostale kategorije

7

teme

11

komentarji

23

uporabnikov

Mnenja, izražena v pripombah so osebna mnenja avtorjev pripomb in ne predstavljajo stališča podjetja PROFIT franchise services. Komentarji, ki vsebujejo elemente oglaševanja ali kršijo načela dobrega obnašanja, ne bodo objavljeni.

Komentare mogu postavljati samo registrovani korisnici. IP naslov oseb, ki komentirajo bo viden vsem uporabnikom. Vaš račun bo blokiran, če komentarji vsebujejo oglaševanje, žaljenje, ali na neki način vsebujejo grozilna ali rasistična sporočila. Če opazite zlorabo, se obrnite na: redakcija@franchising.si.

Administrator foruma ima pravico združiti komentarje o podobnih temah in temam dodeli ustrezne nazive.

Uredništvo si pridržuje pravico, da uporabi v celoti ali del komentarja objavljenega na forumu ali v člankih, objavljenih na spletni strani Franchising.si, kakor tudi v reviji ali drugem tiskanem materialu.