Unija načrtuje vzpostavitev franšiznih enot v celotni Adriatic regiji - ideja je, da se podjetjem ponudi ena računovodska hiša za poslovanje v katerikoli državi v regiji. Prednost pri izbiri bodo imela obstoječa računovodska podjetja
Ponedeljek
12.05.2014
Računovodsko podjetje Unija je odprla prvo franšizno enoto. Cilj je širjenje in razvoj franšizne mreže v vseh državah v regiji.
 

Slovensko podjetje Unija računovodska hiša je postala prvi regionalni franšizni sistem na področju računovodstva, ki načrtuje širitev na sosednjo Avstrijo in drugod po Adriatic regiji (nekdanja Jugoslavija). Trenutno že nekaj mesecev uspešno deluje prva pilotna franšizna enota, v največjem mestu na slovenski obali – v Kopru.

Miloš Dežnak, direktor za franšizno poslovanje v Uniji, je povedal, da je bil prvi franšizij t.j. podjetje iz Kopra, ki zaposluje tri ljudi in ima dvajset let izkušenj na področju računovodstva, pravzaprav idealen kandidat za začetek širjenja franšize. - "Testni franšizij" naj bi dobro preizkusil franšizni sistem "znotraj in zunaj", preden bomo nadaljevali s širitvijo. Dobro je, da prvi franšizij deluje v stroki in ima dolgoletne izkušnje, zato je bil začetek nekoliko lažji. Za enkat ne vidim velikih težav v delovanju samega sistema - pojasnjuje Dežnak.

Dežnak je prepričan, da je bila predhodna mednarodna širitev podjetja zelo pomembna za franšizo Unije, ki kot družba že ima svoja hčerinska podjetja v Beogradu, Sarajevu, Zagrebu in na Dunaju. S tem ni dobila samo priložnosti spoznati trg, ampak tudi možnost vzpostavitve direktnih poslovnih odnosov ter krepitve blagovne znamke na vseh teh trgih. - Dejstvo, da že nekaj časa uspešno poslujemo na tujih trgih, nas je opogumilo za razvoj koncepta mednarodne franšize – ugotovili smo, da doslej tudi v Sloveniji ni obstajal nihče, ki bi se ukvarjal s franšizingom v računovodstvu na regionalni ravni. Čeprav je trg relativno velik. Samo Slovenija ima preko 4800 računovodskih servisov in vsak v povprečju zaposluje le enega ali dva zaposlena. Top deset največjih družb imajo skupaj manj kot pet odstotkov tržnega deleža, kar pomeni, da bo moralo priti do konsolidacije na trgu. Podobno je tudi v drugih državah – pravi Dežnak.

Prejemnikom franšize Unije v regiji se bo na ta način odprla priložnost, da prevzamejo utečen in preverjen model poslovanja in trženjski model ugledne blagovne znamke. Ves čas bodo deležni strokovne podpore in dodatnega usposabljanja zaposlenih, prevzeli pa bodo tudi sodoben informacijski sistem, prilagojen najvišjim standardom v Evropski uniji. Unija kot uveljavljena blagovna znamka v trženje storitev letno vloži preko 100.000 €, kar za franšizija pomeni veliko prednost in prepoznavnost na trgu brez velikih finančnih vložkov. Kljub tesnemu sodelovanju s franšizorjem pa so franšiziji podjetja, ki poslujejo povsem samostojno, kajti kot pravi Dežnak:- Biti franšizij Unije pomeni delati zase, vendar ne biti prepuščen samemu sebi!

Družba Unija računovodska hiša na slovenskem trgu deluje že od leta 2003.


Zanimivosti na forumu