Četrtek
18.10.2012
Franšizor je tisti, ki postavlja temelje poslovanja, ki se širi s franšizo, in vsaka napaka, ki jo naredi, lahko vpliva na celotno delovanje sistema. Nekatere napake lahko pripeljejo do različnih konfliktov v franšizni mreži, kar lahko povzroči izgubo podobe blagovne znamke, kot tudi propad poslovnega ugleda. In kot rezultat - poslovanje franšize ne doseže želenega poslovnega uspeha.
 

Najpogostejše napake v poslovanju franšizorjev so: nezadostno testiranje pilotne enote – pilot prodajnega mesta, slabo strukturiranje franšize, slaba izbira franšizijev, in napačen razvoj odnosov z njimi, premalo kapitala za razvoj podjetništva in postavitev premajhnega nadomestila za vstop v sistem, prehitra širitev poslovanja, uporaba napačnega sistema upravljanja.

Eden od vzrokov, ki lahko pripelje do neuspeha franšize je nezadostno testiranje pilotne enote franšize (pilotna enota). Franšizor, preprosto povedano, mora testirati sistem vse dokler se ne pokaže njegov razvoj kot stalnica in pri tem naj zagotovi, da bo testiranje kompletno in podrobno. Ni tako pomembno, katera poslovna enota se testira kot pilot - ampak KAKO se testira.

Neustrezno testiranje pilotske enote, lahko pripelje do napačnega strukturiranja franšize. Napačna struktura lahko povzroči operativne težave pri delovanju in težave v kontroli mreže franšizijev.

Nekateri od franšizorjev želijo "hitro krepitev" tako, da predpišejo večje zneske za vstopno franšizno nadomestilo, oziroma nadomestilo za pristop k sistemu in s tem dajejo prednost franšizijem z več kapitala. Po drugi strani pa nekateri franšizorji, da bi pritegnili več franšizijev, določijo nizko vstopno provizijo, toda hkrati ne zagotovijo zadostne višine kapitala za delovanje in razvoj franšize.

Oboji morajo imeti v mislih, da niso vsi potencialni kandidati primerni za franšizije, ne glede na to koliko kapitala imago na razpolago. Franšizorji se morajo prepričati, da imajo franšiziji poleg kapitala tudi znanje, lastnosti in sposobnosti, potrebne za delo v takem franšiznem sistemu.

Zelo so pomembni odnosi, ki jih franšizorji razvijajo s svojimi franšiziji. Čeprav strokovnjaki priporočajo, da mora franšizorji imeti uravnotežen odnos s prejemnikom franšiz, ki temelji na medsebojnem zaupanju, pogosto med njimi - ali nekaterim od njih - lahko nastanejo napetosti, ki lahko vplivajo na celotno franšizno mrežo. Franšizing ni dobra izbira za podjetja s finančnimi težavami. Franšizor mora preprosto imeti dovolj kapitala za zagotovljanje potrebne podpore za franšizije. Če oni ne dobijo dovolj podpore za delo v sistemu, lahko sami zapadejo v finančne težave, in celo pripeljejo podjetje v stečaj.

Želja za hitro širitev poslovanja, tudi lahko pripelje do neuspeha franšize.

Za hiter razvoj svojega poslovanaj, se nekateri franšizorji združujejo z drugimi ali se združujejo z drugimi franšiznimi sistemi, ki ponujajo komplementarne izdelke ali storitve. Vendar je ta metoda vedno tveganje izgube vsebine in pomena vsake posamezne organizacije.

Nekatere franšizorji želijo čim hitreje razširiti svoje delovanje zunaj svojih domačih trgov - širijo se na mednarodni ravni, brez pravega pregleda koliko je potrebno truda in tveganja za tak projekt. Če nima potrebnega kapitala in močnega lokalnega podjetja, lahko franšizor enostavno uniči blagovno znamko na mednarodni ravni.

Vse te napake so predvsem posledica vpliva neustreznega sistema upravljanja, ki ima posledice na dejavnosti celotne franšizne mreže.

(EZ)