Kakšen posel lahko postane franšiza?

Četrtek
11.10.2012
Uspešno poslovanje lahko razširite z odpiranjem novih podružnic ali hčerinskih podjetij ali z ustvarjanjem novih podjetij - prek franšizinga. V primerjavi s prve dve metode, poslovni razvoj prek franšizinga zahteva manj naložb in manj tveganja
 

Ne obstajajo posebni zakoni, ki urejajo franšizing, se izkaže, da je franšizor lahko kdorkoli! Toda stvari niso tako preproste. Trgovec, ki želi postati franšizor mora izpolnjevati številne pogoje, nekateri osnovni so: mora biti registrirana blagovna znamka ali znak oziroma imeti znano blagovno znamko, temveč tudi pozitivne poslovne izkušnje, ki bodočim prejemnikom franšize bo zagotovil nabor osnovnih znanj za začetek in ustanovitev podjetja. Prav tako podjetje, ki se želi razširiti prek franšize naj bi se stalno in nenehno razvijalo in širilo samo!

Merila, potrebna za širitev prek franšizinga

Poslovne priložnosti nekaterih franšiz, je težko oceniti. Vendar pa so znanstveniki opredelili številna ključna merila, ki jih morajo podjetja izpolnjevati da bi uspešno lastno podjetje spremenili v uspešno franšizo.

Verodostojnost

Podjetje mora imeti verodostojnost in zaupanje, da bo lahko prodalo svojo franšizo. Verodostojnost je eden od glavnih dejavnikov, ki motiviraj prihodnje prejemnike franšiz, da se obrnejo na franšizorja. Franšizor mora prepričljivo pokazati, da je njegova poslovna ideja uspešna, in da podobno raven uspešnosti lahko dosežejo tudi prejemniki franšiz. Verodostojnost podjetja se odraža v naslednjem: delo, velikost organizacije, število prodajnih enot, videz tipične prodajne enote, metode in dinamika oglaševanja, ugled na trgu - prepoznavnost blagovne znamke od strani potrošnikov, in - končno - uspešnejše in učinkovitejše upravljanje.

Edinstvenost

Franšizni sistem mora biti drugačen od konkurentov. Edinstvenost se odraža v izdelkih ali storitva ki se ponujajo, v višini potrebnih stroškov za naložbe, ali pa v trženjski strategiji in ciljih. Izdelka ali storitve, ki se prodajajo morajo imeti eno ali več konkurenčnih prednosti, ki se razlikujejo od konkurenčnih izdelkov in storitev.

Prenosljivost znanj

Franšizor naj bi bil sposoben prenašati znanje na druge. Da postane franšiza, podjetje mora biti poslovno sposoben trenirati morebitne franšizije v relativno kratkem času.Težava pri preoblikovanju podjetja v franšize povečuje se z zapletenostjo poslovanja. Franšizing ni priporočljiv za lastnike podjetij, ki ne želijo učiti druge in ne želijo komunicirati z ljudmi.

Prilagodljivost

Vsi tisti, ki želijo spremeniti svoje poslovanje v franšizni koncept, naj bi skrbno ocenili, do katere stopnje je njihovo podjetje prilagodljivo zahtevam in pogojem poslovanja v drugih regijah. Nekateri koncepti se lahko sprejmejo samo v nekaterih geografskih območjih, drugi pa so omejeni z različnimi državnimi zakoni, in nekatere so uspešni zaradi sposobnosti in talenta posameznikov, ki so storilci koncepta, oziroma - niso prilagodljivi.

Dokumentiran sistem

Uspešna podjetja imajo svoje sisteme poslovanja in prilagojena orodija za upravljanje. Da bi se "vidni" za franšizing, ti sistemi morajo biti razumljivi potencialnim prejemnikom franšiz. Franšizor mora temeljito dokumentirati lastno poslovno politiko, svoje postopke, obrazce in prakse v nekem sistemu, ki je celovit in enostaven za uporabo, od strani franšizijev.

Dostopnost

To merilo je zelo pomemben dejavnik procesa izbora za potencialne franšizijie. Franšize mora biti "finančno dostopna." Prejemniki morajo imeti dovolj sredstev za vlaganje v franšize.

Donosnost naložb (ROI)

Franšizin poslovanje mora biti donosno za franšizorja, vendar je bistveno, da potencialnim prejemnikom franšiz zagotavlja dovolj dohodka za hitro donosnost naložb.

Trendi in razmere na trgu

Še preden začnete z ustanovitvijo franšize, bi bilo dobro narediti analizo trga. Kakšen je splošen trend na trgu? Rast ali konsolidacija? Kakšen je vpliv trendov na trgu? Kakšen vpliv bo imel internet kot "novi trg" samo po sebi ? Ali bodo ustrezni izdelki/storitve preživeli v prihodnjih letih? Kako se obnašajo konkurenti? Kakšen bo učinek imelo konkurenčno okolje na uspeh franšize? Itd.

Kapital

Za razvoj poslovnega franšiznega omrežja, morajo franšizorji imeti dovolj kapitala, ne samo za razvoj sistema, ampak, da ga tudi nenehno izboljšujejo. Ti morajo biti sposobni dokazati potencialnim prejemnikom franšiz, da bodo povrnili svoje naložbe in dosegli dodaten dobiček - ki je še vedno edina motivacija, da ostanejo v takem poslu.

Zavzemanje za medsebojne odnose

Prejemniki franšiz za lasten denar kupujejo pravice, da vstopijo v franšizno mrežo. S tem so avtomatično motivirani za doseganje poslovnega uspeha in dobička. Ampak višina te koristi v veliki meri bo odvisna od uspeha obeh strani – posebaj pa od sposobnosti franšizorja, da zgraditi močan in dolgoročno trajnosten odnos s prejemniki.

Učinkovito upravljanje

Močno vodstvo in učinkovito upravljanje, prilagodljivo na nove tržne razmere in izzive, prispevajo k uspehu vsakega franšiznega koncepta.

Zato mora potencialni franšizor najprej ugotoviti, ali je sploh pripravljen za franšizo - ker bo franšizno poslovanje imelo pomemben vpliv na samo podjetje. Zato je vedno priporočljivo za tiste, ki želijo začeti franšizno poslovanje, da se lahko obrnejo na strokovnjake, da poiščejo strokovno pomoč in podporo.

Profit system ROU