Franšizna poslovalnica Nika v Rogaški Slatini
Četrtek
22.05.2014
S širitvijo Pekovih poslovalnic preko manjših poslovalnic, ki bodo v lasti in upravljanju malih podjetnikov, bomo kmalu dobili v vsakem manjšem kraju trgovino s čevlji, tako kot je to bilo nekoč.
 

Peko d.d. je delniška družba, ki izhaja iz starih korenin čevljarske tradicije Slovenije. Trenutno ima v Sloveniji 23 lastnih in 12 franšiznih trgovin. Za širitev mreže prodajaln, predvsem v manjše kraje, so se odločili s podeljevanjem franšiz. Povsem iz preprostega razloga. V manjšem kraju mora biti poslovodja hkrati tudi prodajalec, čistilka, blagajnik, kurir, skratka ena oseba, kvečjemu še s pomočjo družinskega člana ali kakšne osebe, ki dela v trgovini občasno ali s skrajšanim delovnim časom. Stroški poslovanja, predvsem stroški dela, ki so v Sloveniji zelo visoki, preprosto ne dovoljujejo v manjših krajih odpiranja velikih in srednje velikih poslovalnic z več zaposlenimi. V manjšem kraju lahko poslovalnica sicer posluje dobro, vendar je obseg prodaje omejen s številom potencialnih kupcev, torej številom prebivalcev. Torej je rentabilnost pogojena s stroški, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem trgovine.

Peko proizvaja kvalitetne čevlje že ves čas obstoja, od davnega leta 1903. Po mnenju poznavalcev prihaja ponovno čas kvalitete po zmerni ceni namesto vprašljive kvalitete po nizki ceni. Partnerji, ki so se odločili za sklenitev franšizne pogodbe s Pekom, so zelo svobodni pri svojem poslovanju. Seveda je pomembno, da trgovina posluje pod blagovno znamko Peko. Za ime, ki je uveljavljeno in pomeni znak kvalitete, mora franšizojemalec plačati določen odstotek in čevlje, ki mu jih dobavi franšizor, torej Peko d.d., mora plačati v določenem roku. Lahko v svoji poslovalnici prodaja tudi obutev in dodatke drugih proizvajalcev, vendar v skladu z dogovorom s Pekom.

S širitvijo Pekovih poslovalnic preko manjših poslovalnic, ki bodo v lasti in upravljanju malih podjetnikov, bomo kmalu dobili v vsakem manjšem kraju trgovino s čevlji, tako kot je to bilo nekoč.

M.P.


Zanimivosti na forumu