Četrtek
18.10.2012
Podjetnik, ki želi postati franšizij in v poslovnem smislu prevzeti franšizni sistem, lahko pričakuje številne ugodnosti
 

1. Znana blagovna znamka

Franšizij dela "pod okriljem" blagovne znamke, ki je že znana in prisotna v mislih javnosti. Tako je veliko lažje pritegniti stranke. Franšiziji imajo tudi koristi od ugleda, zaščitene trgovske znamke, avtorskih pravic, poslovnih spretnosti, kot tudi drugih proizvodnih postopkov, ki so kot pravica v lasti franšizorja.

2. Dokazani koncept

Prednost vključevanja v franšizno mrežo je v dostopu do znanja in informacij (know-how), kot tudi strategijam, ki so prispevale k njenemu uspehu. Ali skrajšano - dostop do informacij o upravljanju poslov. Z manj vlaganj ima franšizij dostop k rešitvam ekonomskega razvoja. Rešitev, ki bi jih sicer morali sami najti, in kar bi zahtevalo veliko časa in veliko investicij.

3. Podpora franšizorja

Franšizor sprejema s podpisovanjem franšiznega sporazuma obveznost, zagotoviti potrebno podporo za prejemnike, tako da tudi oni dosežejo enak uspeh kot franšizorji. Njegova obveznost med drugim vključuje:

  • Pomoč pri iskanju primernega prostora ali zadovoljive lokacije
  • Pomoč pri odpiranju franšizne poslovne enote
  • Pomoč pri določitvi količin in vrste blaga, ki bo na voljo za prodajo
  • Zagotavljanje usposabljanja za franšizije in njihovega osebja glede: upravljanja s poslovanjem, priprave proizvodov (npr. menija v restavraciji), financ, računovodstva, načrtovanja in nadzora trženjskih in promocijskih dejavnosti.

4. Podpora za tiste brez izkušenj na določenem področju poslovanja

Največkrat je tako, da franšizojemalec nima izkušenj na področju na katerem bo delal. Pri franšizorju dobi usposabljanje za uspešen razvoj poslovanja kot tudi stalno podporo, torej, osnovno znanje dobi s šolanjem, ki ga zagotovi franšizor.Prejemnik franšize prejme franšizni priročnik, ki pojasnjuje natančno, kako začeti poslovanje. Poleg tega franšizor ponavadi zbere čim več informacij o trgu in poslovnem okolju, katere nato posreduje svojim partnerjem..

5. Minimalno tveganje, maksimalna zanesljivost

Glavna prednost združevanja v franšizni sistem je v zmanjšanju tveganja, ki je povezano s poslovnim okoljem. Prejemnikom franšiz se povečuje kredibilnost v poslovnih razgovorih ali pogajanjih za sodelovanje z drugimi podjetniki ali pogodbeniki. (vključno s finančnimi institucijami, kot so banke). Rezultat raziskav in izkušenj zahodnih trgov nam pove, da je število podjetij v stečaju, ki delujejo v okviru franšize precej manjše od tistih, ki so neodvisni.

6. Prednosti oglaševalskih akcij in promocij, ki jih organizira franšizor v vseh državah, kjer družba posluje.

Franšizij kot neodvisni trgovec si ne more privoščiti velikih oglaševalskih kampanj na nacionalni ravni. Prav tako ne bi bilo smiselno organizirati takšnih akcij, ker deluje lokalno. Pridružitev franšizi in omrežju, ki vključuje številne enote, omogoča prejemniku franšize, da prejme korist od vpliva "krovne" oglaševalske kampanje, ki jo organizira franšizor za celotno poslovno mrežo.

7. Boljši pogodbeni pogoji in pogoji v odnosih z dobavitelji

Franšizor se pogaja o pogojih pogodbe z dobavitelji za celotno franšizno mrežo. (Na primer, dobava Coca-Cole vsaki restavraciji). Prejemnik lahko zaradi tega dobi boljše nabavne pogoje že samo zaradi obstoja franšize, ne glede na svoje pogajalske spretnosti.

(A.W., PROFIT system)