Sreda
18.09.2013
Discovery Day, je skovanka in v našem jeziku pomeni dan, ko oseba, ki izrazi interes za nakup franšize in lahko prvič »v živo« spozna sistem, po katerem želi kot bodoči franšizojemalec poslovati. In tudi obratno – franšizodajalec lahko pobliže spozna kandidata za nakup franšize.
 

Franšizing ni posebej urejen z zakonom, kar pomeni, da je način urejanja odnosov med dajalcem in prejemnikom franšize v dispoziciji obeh strank pogodbe. Vendar pa se v vseh pogodbah obvezno uporabljajo med strankami splošna načela obligacijskega prava. In ta načela obvezujejo pogodbene stranke, da pri urejanju medsebojnih odnosov vedno ravnajo pošteno in vestno. Iz tega izvira obveznost obveščanja med pogodbenimi strankami tudi (in predvsem) v fazi pred sklenitvijo pogodbe. Zato je seznanjanje kandidata za nakup franšize o tem, v kaj se spušča, izredno pomembno.

Preprosteje rečeno, nujno potrebno je omogočiti potencialnemu kandidatu pridobiti resnične in objektivne informacije o vrsti posla, poslovnih možnostih, dosedanji praksi in ostalih okoliščinah, ki so pomembne za njegovo odločitev o nakupu franšize. Iz tega razloga je uveden Discovery Day oziroma po naše »spoznavni dan«.

Spoznavni dan (najpogosteje je to le ne dan, zato pišemo v ednini) in kot pove že ime, je to dan, ko se kandidat neposredno sreča s franšiznim sistemom, katerega del želi postati. Kandidat se na ta način iz prve roke, na lastne oči in ušesa prepriča o posameznih dejstvih in si ustvari vtis o načinu dela, pogleda „za zaveso“, kakšni so ljudje, ki zastopajo sistem, kako izgleda konkretno delo itd. Ob taki priložnosti kandidat lahko postavi konkretna vprašanja o vsem, kar ga zanima. In dobi tudi konkretne odgovore od odgovornih oseb franšizodajalca.

Na drugi strani pa je spoznavni dan pomemben tudi za dajalca franšize. To je dobra priložnost, da lahko spozna kandidata, s katerim naj bi sodeloval in kateri naj bi posloval pod imenom njegove blagovne znamke, ga torej v bodoče predstavljal v svojem poslovnem okolju. Poleg tega je to tudi ene vrste prvi test za kandidata. Kandidat, ki žrtvuje svoj čas in stroške za prihod na spoznavni dan, je s tem pokazal določeno resnost oziroma interes za pridobitev franšize.

Za to, kako naj bi potekal spoznavni dan, ni nobenih pravil. Dajalec franšize sam kreira in določi potek. Dajalec franšize se odloči, ali bo pokazal kandidatu vse že prvič, ko bo le-ta prišel na spoznavni dan. Morda bo spoznavni dan ponovil, še posebno, če bo spoznavni dan organiziran za več kandidatov hkrati in bo prvikrat lahko opravil prvo selekcijo. Gotovo pa bo način, kako bo organiziran in izveden spoznavni dan, ustvaril pri kandidatu pomemben prvi vtis o franšiznem sistemu in odnosu dajalca franšize do svojih partnerjev.

In nenazadnje – kandidat naj ne bi od spoznavnega dne pričakoval nobenega čudeža, ker na eni strani v enem dnevu ni mogoče videti vsega, na drugi strani pa morda spoznavni dan ne daje popolne slike o vsem, kar zanima knadidata. Vse je vnaprej pripravljeno, tako da je morda kaj tudi olepšano, dobro pa morda pretirano pozitivno prikazano. To je razlog, da je potrebno spoznavni dan jemati kot možnost pogledati franšizni sistem bolj od blizu, nikakor pa ne kot možnost dobiti vseh informacij, ki so potrebne za poslovno odločitev.