Velika storitev za majhna podjetja

Interface Financial Group se že leta nahaja na seznamu najbolj uspešnih franšiznih sistemov ugledne ameriške revije Enterpreneur. Uvrščen je tudi na seznam najboljših poslov, ki jih lahko vodimo od doma, kot tudi na seznam najboljših ameriških franšiz, ki se širijo izven matičnega tržišča. Ameriški Inštitut za preučevanje franšizinga (angl. Franchise Research institute) je podjetju dodelil naslov Franšiza svetovnega ranga (angl. World Class Franchise).
Ponedeljek
08.09.2014
Interface Financial Group, eden od vodilnih franšiznih sistemov na specifičnem področju faktoringa, išče franžizojemalce tudi v državah naše regije.
 

V svetu sofisticiranih finančnih storitev je ameriški franšizni sistem Interface Financial Group, z več kot 40 let izkušenj, eden od vodilnih v svoji branži. Podjetje je vzpostavilo in ponuja specifično faktoring storitev, ki se v nekoliko bolj preprostem prevodu, lahko opiše kot "popust na fakturo" (angl. invoice discounting). S to storitvijo Interface Financial Group omogoča svojim strankam hitrejši cash-flow in hitrejši dostop do operativnega kapitala; stranke so predvsem mala podjetja, ki so ali komaj začela poslovati ali pa se želijo hitreje razvijati.

Ko so konec leta 1972 uvedli to storitev, je Interface Financial Group pravzaprav želel rešiti akutni problem v, kot pravijo, nepravično zapostavljeni niši – majhnih, novoustanovljenih podjetjih, ki niso uspevala v predvidenem roku poračunati svoje terjatve. Ker so to podjetja z nizkim letnim prometom, pogosto niso mogla računati niti na enega od klasičnih virov financiranja (banke, faktoring hiše). Taka podjetja po dobavi blaga ali storitev, najbolj pogosto z tridesetdnevnim plačilnim rokom, pričakujejo, da bodo fakture plačane šele v roku 40-60 dni od dneva dobave. Prav to "praznino" v prilivu kapitala skuša nadomestiti storitev invoice discountinga. Mala podjetja namreč dobijo možnost izplačila "takoj" na način, da fakturo z določenim popustom prodajo Interface Financial Groupu.

V začetku devetdesetih se je, zdaj z že 20 let izkušenj, Interface Financial Group odločil prednosti svoje storitve in bogato poslovno znanje, prenesti tudi drugim. Ponudili so franšizo in se uspeli razširiti v Ameriki, Avstraliji, nekaterih državah Evrope in Azije. V tem trenutku imajo več kot 160 poslovalnic po celem svetu. Prejemnike franšize iščejo tudi v državah naše regije. - Na ta način bi storitev invoice discountinga postala dostopna tudi velikemu številu tukajšnjih malih podjetij, ki potrebujejo tovrstno pomoč, da se sploh lahko obdržijo in dalje razvijajo svoje poslovanje -  pravi David Banfield, predsednik podjetja Interface Financial Group.

Osnovna prednost IFG sistema je v sami storitvi, ki je kot pravi Banfield, zelo specifična. Čeprav invoice discounting spada v področje storitev faktoringa, teh dveh storitev ne smemo mešati. Prvič, v invoice discountingu ni strogega pogodbenega odnosa; stranke lahko pridejo in odidejo kadarkoli želijo, kar pomeni, da storitev lahko koristijo samo, ko jo potrebujejo (use-it-as-you-need-it service). Druga razlika je v tem, da storitev temelji izključno na kupoprodajni transakciji. Stranka sama odloča o tem, katero fakturo in kdaj jo bo prodala, brez obveznosti vezanih na višino zneska ali število izdanih faktur. - Torej ne gre za posojilo, kot pri faktoringu, zato tudi ni denarja, ki bi ga stranka morala vrniti po določenem času -  poudarja Banfield. Bistvo je v tem, da Interface Financial Group kupuje določeno fakturo s popustom, stranka pa takoj dobi denar – operativni kapital, s katerim lahko pokrije stroške in nadaljuje razvoj poslovanja. Po drugi strani pa IFG sistem pričakuje, da tudi prejemniki franšize v ta posel vstopijo z znatno količino kapitala. Za zagon franšize je potrebno odšteti okoli 39.000 dolarjev za vstopno nadomestilo in priskrbeti dodatnih 50.000 do 100.000 dolarjev operativnega kapitala. Obstaja tudi redno nadomestilo, ki se plačuje mesečno. Vendar je to, kot pravi Banfield, eden od poslov, ki jih lahko vodimo od doma. - Zato prejemnikom franšize ni potrebno zagotoviti, kar bi zahtevala večina drugih franšiznih sistemov, osebja, poslovnih prostorov, sofisticirane opreme, posebne infrastukture - pravi Banfield.

Banfield poudarja, da so kot največjo podporo svojim prejemnikom franšize, zagotovili profesionalno usposabljanje. - V vsakem poslu je ključno imeti ljudi, ki vedo, kaj in kako je potrebno delati. Zato smo si vzeli veliko časa in vložili veliko napora, da vzpostavimo proces izobraževanja, ki tudi iz začetnika lahko naredi strokovnjaka za invoice discounting. S prejemniki franšize delamo tudi "na terenu", skupaj z njimi gremo skozi protokole in celoten proces poslovanja. Predavanja pa se izvajajo na samem sedežu podjetja. Poleg tega smo za njih vedno tukaj, ker se podpora ne zaključi z izobraževanjem. Tu smo, da jim ponudimo roko in jim pomagamo »shoditi« kadarkoli je to potrebno -  pojasnjuje Banfield.

Prejemnik IFG franšize bi morala biti izrazito komunikativna oseba, ki zna hitro sprejemati odločitve in reševati probleme. - Ne bi mogel reči, da obstaja idealen profil za prejemnika naše franšize, ker nam izkušnje kažejo, da so dosedanji prejemniki prihajali iz najrazličnejših branž. Vendar se je pokazalo, da so v tem poslu najbolj uspešni tisti, ki so že delali v svetu bankirstva, faktoringa, borznega poslovanja, knjigovodstva in podobni finančnih storitev… V vsakem primeru to morajo biti zrele, odgovorne osebe s solidnimi poslovnimi izkušnjami - pravi Benfield.

Več informacij o franšiznem sistemu podjetja Interface Financial Group poiščite v našem Katalogu franšiz.