Ali lahko pomagamo malim podjetjem?

Izkušnje kažejo, da faktoring agencije in druge nebančne institucije niso ravno osredotočena na mala podjetja. S takim pristopom se odpovedujejo ogromnemu številu potencialnih strank. Ravno tu je Interface Financial Group prepoznal svojo največjo priložnost.
David Banfield, predsednik podjetja Interface Financial Group
Četrtek
21.08.2014
V čem je IFG drugačen od faktoring hiš, kaj pričakujejo od prejemnikov franšiz in v katerem segmentu vidijo največjo priložnost za razvoj koncepta, nam bo razložil David Banfield, predsednik podjetja Interface Financial Group.
 

Nezmožnost vzpostavitve stabilnega denarnega toka je eden od napogosteje omenjenih razlogov za neuspeh malih in srednje velikih podjetj. Podjetja brez stalnega pritoka denarja in z naraščujočim obsegom terjatev se niso zmožna uspešno ukvarjati z razvojem in bodočo rastjo. Faktoring je ena od rešitev za njihove težave. Ameriško podjetje Interface Financial Group je eno od vodilnih finančnih sistemov, ki pomaga predvsem malim podjetjem pri pridobitvi obratnih sredstev. Ustanovljeno je bilo pred 40. leti in se specializiralo le za določeno vrsto faktoringa - invoice discounting - ki bi se lahko prevedel kot "popust na račun".

Gre za podjetje, ki je uspelo razviti zelo učinkovite in sofisticirane finančne storitve, kar potrjuje tudi dejstvo, da se Interface Financial Group že leta nahaja na seznamu najbolj uspešnih franšiznih sistemov, ki ga objavlja ugledna ameriška revija Entrepreneur. Poleg tega je postavljen na seznam najboljših poslov, ki se lahko opravljajo od doma, kot tudi na seznam vodilnimih ameriških franšiz, ki se širijo izven domačega trga. Ameriški Franšize Research Institute je dodelil podjetju oznako World Class Franchie, na portalu Small Business Trends pa je bilo podjetje letos predstavljeno kot eno izmed najbolj zanimivih specijaliziranih franšiz, ki jo je potrebno zelo pazljivo spremljati.

Interface Financial Group ima lastne poslovalnice že na štirih kontinentih (Ameriki, Avstraliji, Aziji in Evropi), toda "recept" za nadaljno širitev je podjetje našlo v  franšizingu. Eden od razlogov za intervju z Davidom Banfieldom, je tudi njihovo razmišljanje o vstopu na trge Adriatic regije. Ob tej priložnosti nam je pojasnil, kako se IFG razlikuje od klasičnih faktoring agencij, kaj pričakujejo od potencialnih prejemnikov franšiz in kje vidijo največ možnosti za širitev in rast svojega koncepta.

Ali nam lahko na kratko razložite, kaj pomeni "popust na račun" (Invoice Discounting), oziroma kakšna je razlika med dobro znanim faktoringom in to storitvijo?

Storitev popusta na račun, ki jo zagotavlja podjetje Interface Financial Group, je namenjena pospešitvi denarnega toka in pomaga predvsem podjetnikom iz malih podjetij. Najpogosteje gre za naslednje: naša stranka izdela in dobavi določen izdelek ali storitev. Nato pošlje račun s plačilnim rokom 30 dni, pričakujejo pa, da bodo njihovi računi plačani šele po 40-ih 60-ih dnevih od dneva dobave. Podjetnikom nudimo možnost takojšnega plačila in sicer, da njihov račun prodajo nam.

Potrebno je poudariti, da gre za posebej dogovorjene račune in da gre vedno za kupoprodajni odnos. Stranka seveda izbere kateri račun bo prodala in kdaj. 

Ko govorimo o faktoringu, faktoring agencija večinoma od stranke prevzame celoten dolg in ga uporablja za zavarovanje posojila, ki ga  daje stranki. Torej ne gre za kupoprodajno transakcijo, ampak za revolving posojilo. To posojilo traja za obdobje, ki ga stranki dogovorita, običajno nekaj let. Faktoring agencija opravlja tudi vse administrativne aktivnosti, ki so povezane s to storitvijo. Pogodba, ki vsebuje fiksne pogoje, se sklepa med faktoring agencijo in naročnikom in velja za vsak račun, ki ga stranka izda v pogodbenem obdobju.

Kdaj se je podjetje Interface Financial Group odločilo za franšizing?

Poslovni model franšize smo najprej začeli razvijati v Kanadi pred 20 leti. Takrat je družba za seboj imela že 20 zelo uspešnih let poslovanja. Začeli smo razmišljati o tem, kako bi lahko brez drastičnega povečanje velikosti podjetja, povečali obseg poslovanja. Izkazalo se je, da bi bil franšizing ustrezen odgovor na naše zahteve. Zelo kmalu smo pripravili priročnik za poslovanje in odprli prvo poslovalnico, ki je služila kot izhodišče za nadaljnji razvoj franšiznega sistema.

Katere so glavne prednosti vašega koncepta  in kaj bi lahko še posebej pritegnilo vaše potencialne prejemnike franšiz?

Prvič, našim strankam nudimo najvišjo možno prilagodljivost - storitve lahko uporabljajo samo takrat, ko jih resnično potrebujejo. Ker ni fiksnih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik pride in gre. To je ključnega pomena za mala, hitro se razvijajoča podjetja. Drugič, ob dejstvu, da storitev nudimo preko franšize pomeni, da naši franšiziji sodelujejo z lokalnimi strankami, ki jih dobro poznajo. Neposreden in oseben stik je za oba partnerja izjemno pomemben.

Koliko franšiz imate trenutno franšiz in kje?

Trenutno imamo več kot 150 franšiznih in sicer v Kanadi, ZDA, Mehiki, Singapurju, Avstraliji, Novi Zelandiji, na Irskem in v Veliki Britaniji. Načrtujemo nadaljno širitev tudi na druga področja, v skladu z možnostmi in priložnostmi.

Kaj pričakujete od potencialnega prejemnika franšize oziroma ali obstaja tip podjetnika, ki bi bil idealen za prejemnika vaše franšize?

Iščemo komunikativne ljudi, ki so sposobni hitrih in preudarnih odločitev ter s sposbnostjo reševanja problemov. Kandidat mora obenem biti oseba, ki zna tako vzpostavljati kot vzdrževati stike s strankami. Iščemo tudi posameznike s precejšnjo mero samodiscipline in vse skupaj v kombinaciji z nekaj poslovnih izkušenj.

Kakšno podporo lahko prejemnik franšize pričakuje od vas?

Zelo smo ponosni, da smo vedno na voljo našim franšizijem. To še posebno velja takrat, ko skupaj preverjamo posel, še preden se franšizij odloči, da ga bo financiral. Pri tem ni važno, če podporo nudi mednarodna centrala, regionalni urad ali nosilec master franšize - za nas je pomembno le, da obstaja stabilen sistem podpore.

Kje vidite največji potencial za rast v prihodnosti? V katerih državah, regijah in tudi v katerem poslovnem segmentu?

Pri gradnji naše mednarodne mreže se osredotočamo na države, ki zadoščajo dvema pogojema. Prvič, koncept franšiznega ali licenčnega poslovanja je trgu poznan in drugič, da obstaja trg za faktoring ali storitev popust na račun. 

Izkušnje kažejo, da faktoring agencije in druge nebančne institucije niso ravno osredotočene na mala podjetja. S takim pristopom se odpovedujejo ogromnemu številu potencialnih strank. Ravno smo po prepoznali naš največjo priložnost za nadaljno rast.


Zanimivosti na forumu