Dober nasvet je vreden zlata

Lenka Novakova / Spekter storitev, ki jih naše podjetje ponuja obstoječim in potencialnim dajalcem franšize, je širok. Specializirali smo se za izdelavo in razvoj franšiznih sistemov – skozi kreiranje poslovnega modela, franšizne pogodbe in operativnega priročnika. Se pa naša podpora nadaljuje tudi po tem, ko se ta faza sodelovanja konča. Dajalci franšize imajo namreč možnost, da preko naših Franchising portalov predstavijo lastne koncepte, pojasnijo s čim se ukvarjajo, zakaj so privlačni, kaj pričakujejo od prejemnikov franšize, kakšno podporo ponujajo
Petek
01.12.2017
Poslovanje skozi franšizing prinaša mnogo prednosti. Vseeno pa bi podjetja, pred odločitvijo za razvoj franšize, morala prisluhniti tudi mnenjem strokovnjakov, pravi Lenka Novakova, PROFIT system Češka.
 

Franšizing je v zadnjih nekaj letih postal zanimiva tema za podjetja, ki razmišljajo o širitvi poslovanja na ta način. Kaj je pogojevalo tak trend?
Definiranje osnovnega razloga bi bila pretežka naloga. Eden od njih je lahko tudi to, da so podjetja ugotovila kaj prinaša franšizing. Širjenje poslovanja na ta način je pravzaprav lahko zelo dobičkonosno. Franšizing lastniku koncepta predvsem omogoča razširiti svoje distribucijske kanale in s tem brez večjih investicij izboljšati položaj na tržišču. Poleg tega je franšizing privlačen, ker podjetja dobijo še en vir prihodkov v smislu rednih, mesečnih ali letnih nadomestil saj je to ena osnovnih obveznosti prejemnikov franšiz. Prednost je seveda tudi to, da imajo podjetja možnost zmanjšati določene stroške, predvsem tiste vezane na odpiranje in delo novi podružnic.

Kaj svetujete podjetjem, ki si želijo svoje poslovanje širiti skozi franšizing?
Vsekakor bi se morala obrniti na strokovnjake ali svetovalce za franšizing. Čeprav pogosto govorimo o podjetjih, ki na trgu poslujejo že dolga leta ter imajo izkušnje in znanja, bi le ta pri odločitvi za franšizno poslovanje, morala izkoristiti tudi izkušnje svetovalnih hiš, ki so specializirane za to področje. Izkušeni svetovalci resnično lahko preprečijo težave o katerih se na prvo roko sploh ne razmišlja ali se jih ne upošteva pri izdelavi strategije širitve franšiznega poslovanja.

Katere napake lahko naredijo podjetja, če se odločijo za razvoj franšiznega sistema brez posveta s strokovnjaki?
Temelj uspeha v kateremkoli poslu je dobro premišljen in podroben poslovni model. To je prva stvar o kateri mora dajalec franšize razmišljati saj je izredno pomembno izdelati edinstven in koherenten koncept za celotno franšizno mrežo. Poleg tega je potrebno izdelati finančno analizo za dajalca in tudi prejemnika franšize. Še en zelo pomemben korak je, da so vsi aspekti sodelovanja, do najmanjše podrobnosti, regulirani s pogodbo. V praksi se pogosto srečujemo s franšiznimi pogodbami, ki so neugodne za samega dajalca franšize. Pomembno je omeniti, da franšizing v večini evropskih držav ni pravno reguliran – zato je pomembno, da je pogodba sestavljena strokovno in da pokriva vse podrobnosti franšiznega poslovanja. Najslabše je, da pomanjkljivosti v pogodbi odkrijemo šele potem, ko je pogodba že podpisana in zapečatena.

Na kakšen način PROFIT system, podjetje specializirano za franšizing, pomaga potencialnim dajalcem franšize?
Spekter storitev, ki jih naše podjetje ponuja obstoječim in potencialnim dajalcem franšize, je širok. Specializirali smo se za izdelavo in razvoj franšiznih sistemov – skozi kreiranje poslovnega modela, franšizne pogodbe in operativnega priročnika. Se pa naša podpora nadaljuje tudi po tem, ko se ta faza sodelovanja konča. Dajalci franšize imajo namreč možnost, da preko naših Franchising portalov predstavijo lastne koncepte, pojasnijo s čim se ukvarjajo, zakaj so privlačni, kaj pričakujejo od prejemnikov franšize, kakšno podporo ponujajo. Skratka z neprestanim spremljanjem in pisanjem o teh sistemih ter skozi PR orodja, predstavitve in Katalog franšiz se dajalci franšiz lahko oglašujejo ljudem, ki razmišljajo ali so zainteresirani za prevzem franšize.


Spekter storitev, ki jih naše podjetje ponuja obstoječim in potencialnim dajalcem franšize, je širok. Specializirali smo se za izdelavo in razvoj franšiznih sistemov – skozi kreiranje poslovnega modela, franšizne pogodbe in operativnega priročnika. Se pa naša podpora nadaljuje tudi po tem, ko se ta faza sodelovanja konča. Dajalci franšize imajo namreč možnost, da preko naših Franchising portalov predstavijo lastne koncepte, pojasnijo s čim se ukvarjajo, zakaj so privlačni, kaj pričakujejo od prejemnikov franšize, kakšno podporo ponujajo