DIRECT BOOKER

Informacije o franšiznem sistemu

Opis franšiznega sistema

DIRECT BOOKER je posel, čigar osnovna ideja je povezovanje najemodajalcev in potnikov tako, da posreduje in nudi pomoč obema strankama. Lastnikom namestitev pomagajo bolje in učinkoviteje oddati namestitev, pri tem pa uporabljajo vse razpoložljive obstoječe prodajne kanale, ki jim gostje zaupajo že od prej – če navedemo samo nekatere: Airbnb, Booking, Homeaway… Vse pa izvajajo tako, da najemodajalcem nudijo cel niz storitev: podporo pri boljši ureditvi namestitvenih enot; svetovanje kako najbolje izkoristiti nepremičnine ter kako v vsakem trenutku ponuditi pravo ceno najema; pomoč pri predstavitvi in oglaševanju nepremičnin (fotografije in optimizacija iskanja) za vsak prodajni kanal, itd. Pri tem uporabljajo dobro vzpostavljen sistem in ekipo predanih zaposlenih DIRECT BOOKER agentov.

Poleg dviga standarda namestitev in profesionalizacije storitev, lahko najemodajalci zdaj računajo tudi na rast obiskanosti in zasedenosti namestitvenih kapacitet, pri tem pa znatno prihranijo dragoceni čas. Posel DIRECT BOOKER je pravzaprav zaslužek, ki ga zaračunava najemodajalcem in sicer v obliki procenta od ustvarjenega dobička. Smo servis za najemodajalce, ki ne prinaša samo znatno razbremenitev (ker je naš sistem baziran na IT rešitvah), ampak tudi rast prihodkov zaradi večje obiskanosti in zato je sodelovanje z DIRECT BOOKER za najemnike prava win-win situacija. Najemodajalci lahko preko DIRECT BOOKER sistema nudijo tudi vrsto kakovostnih dodatnih turističnih storitev, od prevozov, rent-a-car, izletov, do priporočil za restavracije, klube in krajevne znamenitosti… Za organizacijo vseh teh storitev stoji sistem DIRECT BOOKER; ideja je ponuditi popotnikom ne samo namestitev, ampak tudi kakovostno počutje, poleg tega pa se dviguje tudi nivo storitev oddaje med našimi najemodajalci. Poslovni model je s tem win-win-win, ker imamo na koncu poleg dveh zadovoljnih poslovnih partnerjev – tudi zadovoljnega gosta!

Lahko torej rečemo, da je DIRECT BOOKER vseobsegajoč poslovni servis za zasebne najemodajalce, od katerega celotno turistično območje občuti znatne prednosti.

DIRECT BOOKER je do zdaj posredoval pri oddaji več kot 2800 namestitvenih enot in ponudil preko 90 aktivnosti za goste. Poslovno direktno pokrivamo področje mest Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar (Hrvaška) ter Herceg Novi, Budva (Črna Gora) in Sarajevo (Bosna in Hercegovina). Trenutno ima več kot 70 zaposlenih in raste – vsak dan.

Zato iščemo prejemnike franšize tudi v Sloveniji! Bodoči partner z nakupom DIRECT BOOKER franšize dobi zaokrožen poslovni sistem, sestavljen iz štirih "paketov proizvodov" in preizkušeno poslovno idejo ter blagovno znamko, ki je že prepoznavna: DIRECT BOOKER.

Obveznosti prejemnika DIRECT BOOKER se nanašajo na ustvarjanje kritične mase najemodajalcev (objektov) in aktivnosti. Cilj je zagotovitev najemodajalcev in objektov, vzporedno s tem pa nabiranje aktivnosti (izleti, restavracije, bari ipd.), ki se bodo ponujale kot dodana vrednost namestitev in sicer s pomočjo naših orodij – kataloga, aplikacij in skupnosti. Pomeni, da se mora prejemnik franšize usmeriti na lastne objekte in ustvarjanje lastne ponudbe aktivnosti torej ne sme biti odvisen samo od nas kot dajalca franšize. Obveznost prejemnika franšize je tudi začetno izobraževanje, ne samo za ponudnike nastanitev, temveč tudi za B2B in B2C partnerje – skratka vse, ki bodo koristili katero izmed storitev in bodo del DIRECT BOOKER skupnosti (Community). Kot primer, če se prejemnik franšize z nekim podjetjem dogovori za izlete, ga je dolžan usposobiti za uporabo sistema, ki je namenjen prav njim ipd.

Lastne poslovne enote

Hrvaška: 2
Črna Gora:1

Franšize enote

1 Bosna in Hercegovina (Sarajevo)
1 Slovenija

Fotografija enote sistema
Informacije za franšizije

Podpora za franšizije

Partnerjem – prejemnikom franšize – ponujamo kompleten "Franšizni paket":

  • Celovit know-how – zaokrožen poslovni sistem, sestavljen iz 4 »paketov proizvodov«
  • Osnovno izobraževanje (vključeno v primarni strošek franšize); dodatno izobraževanje je plačljivo in se organizira, če to zahteva franšizojemalec
  • Podpora v vsakem momentu pri reševanju tekočih težav

Franšizni paket se začne pri DIRECT BOOKER sistemu, na njega se vežeta aplikacija in katalog ter Community. Tako celoten Franšizni paket bodočim prejemnikom omogoča izjemno koristnost in uporabnost, ob tem pa jim prihrani čas, denar ter avtomatizira procese.

OPIS sistema – 4 paketi

1.DIRECT BOOKER sistem

Sistem DIRECT BOOKER je informacijska rešitev, ki vsebuje bazo vseh informacij, ki so potrebne za poslovanje in pomaga vsem sodelujočim v poslovnem procesu. Informacijski sistem DIRECT BOOKER torej omogoča opravila, ki se nanašajo na upravljanje namestitev in spremljanje aktivnosti. Sistem je prednostno namenjen temu, da vsebuje vse podatke o objektu in tudi podatke o lastnikih. Objekti so dodeljeni pripadajočim ACM-om, ki za njih spremljajo rezervacije, finance, pogoje prodaje ipd.

Sam sistem se lahko pregleduje iz aspekta: gosta, najemodajalca, prejemnika franšize ter B2B in B2C partnerja.

Glavna prednost za goste je, da lahko na zelo enostaven način rezervirajo namestitev, ki najbolj odgovarja njihovim zahtevam (število sob, pogled, parkirišče, cena,…) Ob tem se jim nudi ponudba aktivnosti na destinaciji s pripadajočo bazo spremljevalne vsebine (restavracije, bari,…). Na enak način lahko organizirajo tudi transfer na relaciji letališče-namestitev, pa tudi znotraj destinacije. Del sistema, ki je namenjen gostom, je postavljen v obliki aplikacije in spletne strani DIRECT BOOKER, kjer si lahko ogleda vsebino. Ob navedenih prednostih pa vsak gost, ki opravi rezervacijo ali se včlani v DIRECT BOOKER skupnost, dobi svoj prostor, kjer lahko zapiše komentarje, vodi dnevnik potovanja, pregleduje rezervirane izlete ipd.

Če pogledamo z vidika lastnika namestitve (najemodajalca), jim je omogočeno, da imajo v vsakem trenutku prave informacije o vsakem gostu (čas prihoda, ali pride s transferjem, posebne zahteve,…) Spremljajo tudi finance, statistiko in koledar za svoj objekt. Ker gre tukaj za specifičen posel, je hitra informacija zelo pomembna, zato je lastnikom omogočeno, da sami zapirajo koledar takoj po rezervaciji. Tako se izognemo primerom prebukiranja, ki najpogosteje povzroči nezadovoljstvo gostov, kar se potem pokaže tudi na slabi oceni storitve. Sistem je povezan z vrsto prodajnih kanalov, kar najemodajalcu daje konkurenčno prednost pred drugimi najemodajalci saj postane dostopen na več »straneh« brez dodatnih stroškov.

Prejemnikom franšize in zaposlenim sistem daje vpogled v vse informacije, ki se nanašajo na celotno storitev, ki se nudi končnim uporabnikom in upravljanje le teh. Tako dobijo bazo objektov, lastnikov, partnerjev, gostov, rezervacij,… skratka vsega tistega, kar poenoti celotno poslovanje.

Partnerjem (tistim, ki izvajajo B2B in B2C spremljevalne storitve) je omogočeno, da na enostaven način vnesejo svoje storitve v sistem ter tako postanejo vidni celotnemu nizu potencialnih kupcev, brez potrebe po neposrednem stiku – z izmenjavo sporočil v zvezi z povpraševanjem. S takšnim pristopom prihranijo čas in denar, ki ga lahko usmerijo na izboljšanje poslovanja in na dvig kakovosti storitev. Ni pa nujno, da vse informacije iščemo samo v sistemu saj jih lahko poiščemo tudi preko interaktivnega sistema, ki ga uporablja partner.

2. DIRECT BOOKER katalog

DIRECT BOOKER trenutno oglašuje več kot 3000 namestitvenih enot, leta 2016 pa smo skozi 45000 rezervacij pripeljali 150000 gostov. V vsaki namestitveni enoti so nameščeni reklamni katalogi (40000 izvodov), v katerih so predstavljeni vsi nosilci aktivnosti, ki so se odločili za oglaševanje s pomočjo DIRECT BOOKER-ja: restavracije, bari, trgovine, turistični pohodi, izleti itd. Skratka predstavljeno je vse, kar bo gost iskal izven namestitvene enote. V katalogu se nahaja tudi natisnjena QR koda, s katero si prenesemo mobilno aplikacijo DIRECT BOOKER, ta pa nam omogoča razne popuste pri zastopanih izvajalcih aktivnosti. Na ta način v katalog vstopajo paketi proizvodov, ki s seboj prinašajo pooblastila, če se gostje odločijo uporabljati te storitve, s tem pa omogočajo gibanje gostov znotraj DIRECT BOOKER skupnosti. Takšen pristop dviguje nivo storitve namestitve na vaš nivo saj poleg prodaje »postelje«, namestitev nudi dodatne storitve, kar bo pozitivno vplivalo na oceno namestitve, s tem pa tudi na boljšo uvrstitev objekta.

3. DIRECT BOOKER aplikacija

Aplikacija deluje tako, da gostom omogoča določene ugodnosti (popusti, aperitiv, brezplačni wifi). Od ponudnikov storitev (B2B in B2C partnerjev) se ne zahteva provizija. Od njih se zahteva, da uporabnikom aplikacije ponudijo določene ugodnosti. Sama aplikacija je za uporabnika (gosta) brezplačna. Vsi uporabniki imajo možnost registracije, ki jim omogoči, da na spletni strani in v aplikaciji pustijo oceno kakovosti storitev, ki so jih koristili.

Oglaševanje navedenega proizvoda se izvaja na spletni strani, socialnih omrežjih, tiskanih medijih, spletnih portalih in ob sami rezervaciji namestitev. Partner, ki svojo storitev oglašuje skozi aplikacijo se izpostavi pred konkurenco saj je takoj na voljo velikemu številu potencialnih uporabnikov, ki lahko vnaprej rezervirajo storitev, s tem pa imajo zagotovljeno prodajo tudi pred prihodom gostov na samo destinacijo.

4. DIRECT BOOKER Community

DIRECT BOOKER Community je nov segment DIRECT BOOKER storitev. Communitiy je nadgradnja kataloga in mobilne aplikacije. Postavljen je večdimenzionalno po vzoru portalov, ki spodbujajo izmenjavo mnenj in komunikacijo med gosti. Na spletnem portalu DIRECT BOOKER Community se nahajajo profili lastnikov apartmajev in aktivnosti, ki so zastopani v DIRECT BOOKER agenciji ter profili gostov, ki lahko pustijo ocene, priporočila, nasvete, ideje ipd. vezane na vse usluge znotraj DIRECT BOOKER-ja. Na ta način gostje direktno oglašujejo in spodbujajo potencialne goste h koriščenju storitev znotraj DIRECT BOOKER skupnosti. Tudi član DIRECT BOOKER Community pridobi ugodnosti. To je samo še en način širjenja DIRECT BOOKER skupnosti.


Ocenjena skupna vrednost naložb

  • Začetni stroški franšize znašajo 5.000€.
  • Master franšiza (celotna država): 20.000€.
  • Franšiza se podeli za 5 let z možnostjo podaljšanja. Vsako podaljšanje franšize znaša 50% začetnega stroška oziroma 2.500€.
  • Navedenim stroškom je potrebno dodati še strošek od prodanega dneva na namestitveno enoto
  • Franšize ni mogoče podeljevati neomejeno – obstaja ekskluzivnost.
  • Obstajajo tudi stroški, ki so povezani s samim paketom storitev, ki so predmet franšizne pogodbe.
  • Obvezen lokalni marketing (1% od bruto prihodkov). Ni stroškov skupnega marketinga, plačuje se na letnem nivoju.

Osnovne sistemske zahteve

Kaj zahtevamo od prejemnika franšize?

Obveznosti prejemnika DIRECT BOOKER franšize se nanašajo na ustvarjanje kritične mase objektov (namestitvenih enot) in aktivnosti. Cilj je usmerjen na pridobivanje objektov z vzporednim zbiranjem aktivnosti (izleti, restavracije, bari ipd.), ki bodo v ponudbi kot dodana vrednost neke namestitve s pomočjo kataloga, aplikacije in Community. Skratka prejemnik franšize se mora usmeriti na svoje objekte (na svojem območju) in ustvarjanje lastne ponudbe aktivnosti in pri tem ne sme biti odvisen od dajalca franšize.

Obveznost prejemnika je tudi začetno izobraževanje za B2B in B2C partnerje, pa tudi za najemodajalce in vse tiste, ki bodo uporabljajo katero od storitev.

Koga iščemo?

Pri izbiri prejemnika franšize je naš cilj najti osebe, ki verjamejo v franšizni proizvod in bodo iz njega s svojim delom izvlekli maksimum. Profil navedenega franšizojemalca naj bi predstavljal mlajšo osebo do 35 let (ni striktno pogojeno), entuziastično, finančno preskrbljeno, stabilno. Spol in izobrazba nista odločilnega pomena saj verjamemo, da vsakdo, ki si želi in ima voljo ter finančna sredstva, predstavlja optimalnega kandidata za prejemnika franšize.

Dodatni pogoji?

Po preteku franšize se prejemnik 2 leti ne sme ukvarjati z enako dejvnostjo.


Informacije o franšizorju

Partner Travel doo

Dr.Ante Starčevića 20, 20000 Dubrovnik, Hrvaška

+385 98 9841 801

info@direct-booker.com

direct-booker.com

Kontaktna oseba za kandidate

Nikola Grubelić (hrvaški in angleški)

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije izpolnite obrazec. Vaši kontaktni podatki bodo posredovani direktno DIRECT BOOKER.

Sporočilo
Ime in priimek *
Mesto *
Telefon *
E-mail *

Preberite članke

Najbolj brano

Podatki, navedeni v katalogu prihajajo iz samih sistemov. Pred podpisom sporazumov o sodelovanju, vsak kandidat naj bi preveril sistem. Uredniki si pridržujejo pravico, da preverijo podrobnosti o sistemu, ter informacije, vsebovane v katalogu. Če se vam zdi, da so podatki netočni ali zastareli, prosimo, obvestite uredništvo.