07.07.2014

Neuspešen prejemnik franšize?

Se zgodi. Ne, v poslu ni naključij. Lahko je višja sila, kjer subjekti kljub potrebni skrbnosti pač ne morejo vplivati na vzroke in posledice. Še največkrat pa je poslovni polom posledica premajhne skrbnosti, neznanja, nepoštenosti in vse prevečkrat velikih oči.

Ko se nekdo odloči »iti na svoje« v poslovnem svetu to pomeni lahko pretrganje odnosov z dosedanjim poslovnim okoljem, v vseh primerih pa novo pot, nov začetek. In kakšne so vse zahteve, ki jih mora začetnik izpolnjevati, da lahko prične resno razmišljati o samostojni poti? Mnogotere. Najprej seveda kapital. Za vsak začetek posla potrebuješ kapital. To so denarna sredstva, lahko so tudi poslovni prostori, stroji, oprema, avtomobili, koncesijske pravice, skratka – vse kar pomeni neko določeno vrednost in je v naši lasti in posesti. In nato seveda še zelo pomemben del kapitala, ki ni materializiran, pomeni pa postavko, brez katere ni moč začeti nobenega novega posla. To je seveda znanje. Znanje in izkušnje so enostavno obveza.

Jasno, da ima lahko marsikdo nekakšen kapital v materializirani obliki. Pri tem moramo seveda poudariti, da tu ne moremo kapitala razumeti tako, da gremo ponj kar v banko in si ga izposodimo. Kapital mora biti v naši lasti in naši posesti. Vsaj večina. Če bo banka videla, da pretežni del kapitala že imamo sami in bo videla pred seboj naš obetaven poslovni načrt, bo nekaj denarja vsekakor posodila, vendar izposojeni del ne sme biti previsok in v nobenem primeru več kot polovico vrednosti kapitala, ki ga potrebujemo za zagon poslovanja. Rajši manj.

In potem sledi tisto, kar ne moreš kupiti v trgovini ali si izposoditi v banki. Znanje in izkušnje. Izkušenj predvsem ni nikoli preveč. Znanje pridobimo v šoli. Tisto teoretično. Seveda pa to kot vemo, še zdaleč ni dovolj. S prakso, torej delom, si nabiramo tudi izkušnje. Predvsem na napakah se naučimo seveda največ. No, in če znanja in izkušenj nimamo? Kako bomo torej šli na svoje in začeli nek posel? Lahko se seveda lotimo posla, za katerega smo morda celo trdno prepričani, da ne more biti neuspešen, vendar se bo verjetno zgodilo prav to. Namreč takšen način, je poenostavljeno povedano – hazard. Lahko uspe in je zgodba o uspehu, lahko izgubimo vse. Kot v igralnici.

S premalo znanja ali nič znanja, s premalo izkušnjami ali nič izkušnjami, seveda ne moremo začeti poslovanja še tako enostavnega podjetja. Zato je ena izmed najbolj priročnih rešitev franšizing. Najprej moramo povedati, kaj v bistvu to je, gledano s strani prejemnika franšize, torej podjetnika, ki bi rad začel poslovati, pa nima ne znanj, ne izkušenj, ki bodo v pomoč za uspešno poslovanje. Franšizing je za takšnega podjetnika prenos znanja poslovanja. In to samega dela kot takega, naj si bo to fizično ali intelektualno delo in načrtovanje posla, finančni plani, spremljanje stroškov, uvajanje novih sodelavcev, marketing itd. Hkrati je tudi prenos pravice, da posluje sicer v svojem imenu in za svoj račun, vendar pod bolj ali manj uveljavljeno blagovno znamko.  To dvoje mu daje možnost, da začne poslovati po ustaljenih in preizkušenih metodah, da ima stroške pod kontrolo in se mu ne more zgoditi kakšno negativno presenečenje zaradi neznanja in zato, ker pač njegovega podjetja ali njegovih storitev ne bo nihče poznal in bo trajalo dolgo časa, da bo postalo njegovo podjetje znano in bo odjemalcev dovolj. Torej hitri začetek in v največ primerih tudi uspešen. Prihodnjič o tem, kako naj ne bi začeli s poslovanjem.

M.P. 

Neuspešen prejemnik franšize?

Do sedaj ni komentarjev na članek. Naj bo tvoj prvi.

Forum 4 tem, 4 komentarji

želite več?

newsletter Franchising.si

If you see this, leave this form field blank